Menu

Bouw en vastgoed

Projectontwikkelaars, corporaties en zorginstellingen

Tauw is een onafhankelijk en pragmatisch bureau dat u helpt uw ambities te realiseren. We weten dat u werkt in een dynamische omgeving met verschillende stakeholders. Wij helpen u door het woud van procedures en regels met onze kennis van ontwikkelingspraktijk en de overheid. Dit noemen wij proceduremanagement. Onze kennis maakt het mogelijk u integraal te adviseren, maar geeft ook de mogelijkheid om gericht te schakelen op de leemtes in uw eigen expertise. Wij hebben de ambitie om u een stap verder te helpen en zullen niet nalaten om suggesties te doen die onconventioneel zijn. We worden gedreven door vernieuwing. Dit doen we inhoudelijk en procesmatig. In onze advisering is duurzaamheid een belangrijke onderlegger: we geloven dat duurzame gebiedsontwikkeling winst kan betekenen voor u en uw omgeving.

Contact: Matthijs Nijboer

Aannemers

Tauw staat midden in de maatschappij. De maatschappij verandert voortdurend en beïnvloedt de GWW-sector. In het verleden, heden en toekomst stond en staat samenwerken centraal bij Tauw. Tauw heeft hierbij de duidelijke keuze gemaakt om in de keten van samenwerking hét onafhankelijke technisch adviesbureau te zijn. En om vanuit deze positie onze kennis te kunnen delen met onze opdrachtgevers. Naast het traditionele civiele vakgebied van ontwerpen en uitvoeringsbegeleiding hebben wij bewust de water-, ruimte- en milieukennis geïntegreerd in ons civiele werkveld. Dit stelt ons in staat om op een goede manier onze kennis te ontwikkelen in relatie tot de maatschappelijke vraagstukken.

Tauw ziet in samenwerking met derden niet alleen de ontwikkeling van BIM, maar ook van ‘serious gaming’, omgevingscommunicatie en perceptieonderzoeken.

Duurzame ontwikkelingen in ontwerp en uitvoeringsfase zijn al jaren een vast item in ons civiele werkveld. Tauw heeft verschillende prijzen op dit gebied gewonnen. Ontwikkelingen als het Duurzaamheidskompas, Houton, trillingsenergie en de ‘Klimaatpositieve lichtmast’ zijn zelfs tot in het buitenland bekend.

Onze kennis en de wil om samen te werken, aangevuld met specifieke kennis van duurzaamheid, bepaalt onze visie op ontwerp en beheer van de veranderende leefomgeving in de geest van ‘adaptable cities’ en mobiliteit.

Contact: Jan-Hendrik Fischer