Menu

Health & Safety

Voor Tauw is health & safety meer dan alleen brandveiligheid, arbo of procesveiligheid. Onze jarenlange ervaring met het volledige scala aan interne en externe veiligheidsaspecten heeft geleid tot een unieke healty & safety-advisering. Hierin staat samenwerking van deskundigen op verschillende deelgebieden centraal.

Iedere deskundige beschikt over uitgebreide, specifieke kennis. In projecten brengen we verschillende deskundigen samen in een speciaal health & safety-team. Dit team beperkt zich niet tot het gevraagde onderdeel maar bekijkt het totale plaatje. Deze integrale aanpak levert klanten efficiencyvoordelen op en, nog veel belangrijker, integrale veiligheid.

Vanwege de expertise op veel verschillende deelgebieden kan Tauw ondersteuning bieden bij alle health & safety-vraagstukken bij bedrijven, maar ook dienen als sparringpartner of vraagbaak. Wij dragen daarmee bij aan de veiligheidscultuur van opdrachtgevers.