Menu

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen brengen risico’s met zich mee; voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers binnen bedrijven, voor omwonenden én voor het leefmilieu. De adviseurs van Tauw hebben veel kennis en ervaring met het beoordelen en aanpakken van risico’s van gevaarlijke stoffen.

We ondersteunen opdrachtgevers bij het voldoen aan wettelijke voorschriften. Bijvoorbeeld op het gebied van risico-inventarisatie, informatievoorziening en voorlichting, etikettering, verpakking, opslag en transport. Wij houden hierbij ook rekening met de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese verordeningen REACH en EU-GHS. We kunnen blootstelling aan stoffen beoordelen met behulp van modellen, maar kunnen ook zelf metingen uitvoeren. Daarnaast adviseren we u bij het nemen van maatregelen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen en terug te dringen.

Ook specifiek voor asbest hebben we deskundigheid in huis voor het inventariseren, beoordelen en voorkomen van asbest in gebouwen en in de bodem. Tauw Takes Care!