Menu

Veiligheidscultuur en veiligheidsbewustzijn

Het voorkomen van ongevallen en incidenten staat bij steeds meer organisaties hoog op de agenda. Vandaar dat veel bedrijven zich focussen op het vernieuwen van hun techniek en ontwerp, hun systemen en hun procedures. Maar die aanpak levert lang niet altijd de gewenste resultaten op. Dat heeft alles te maken met het feit dat er onvoldoende focus is op twee cruciale succesfactoren: het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur binnen een organisatie.

Het blijkt dat een goede veiligheidscultuur staat of valt met goed leiderschap. Want het terugdringen van incidenten en ongevallen moet door het management geïnitieerd worden. Daarmee leiden zij hun organisatie naar een betere veiligheidscultuur, met veilig gedrag van de medewerkers als belangrijkste doelstelling.

Als innovatieve dienstverlener ondersteunt Tauw bedrijven graag bij het implementeren en/of verbeteren van de veiligheidscultuur. Uitgangspunt daarbij is de veiligheidscultuurladder met een beschrijving van de verschillende stadia van bewustwording die organisaties moeten doorlopen om een optimaal veiligheidsbeleid te realiseren.
In onze dienstverlening staat samenwerking met onze opdrachtgevers centraal. Onze aanpak begint met een gedegen analyse van de huidige stand van zaken rond de veiligheidscultuur. We houden daartoe interviews met zowel directie en management als met sleutelfiguren op de werkvloer. Op basis daarvan stellen we vervolgens in nauw overleg een gezamenlijk plan van aanpak op om het veiligheidsbewustzijn te vergroten in alle lagen van de organisatie. Tot slot voeren we dat plan samen met onze opdrachtgever uit.

Onze aanpak betaalt zich direct uit: uit onderzoek blijkt namelijk dat veiligheid positief gerelateerd is aan de productiviteit van medewerkers en aan de winstgevendheid van een organisatie. Daarnaast heeft een cultuur waarin collega’s elkaar aanspreken en helpen een bijzonder positief effect op de onderlinge omgang en saamhorigheid.