Menu

Meten & Monitoren

Diverse redenen kunnen aanleiding zijn om metingen te verrichten naar de milieuaspecten van uw bedrijfsvoering. Vergunningsvoorschriften of het milieuzorgsysteem schrijven bijvoorbeeld voor dat u cijfermatig onderbouwt of uw bedrijfsactiviteiten in compliance zijn met wet- en regelgeving. Een calamiteit kan ook aanleiding zijn de situatie met spoed ter plekke te onderzoeken (bijvoorbeeld naar aanleiding van stank of gevaarlijke stoffen). Wellicht wilt u de mogelijkheden onderzoeken om uw productielocatie uit te breiden (bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar geluid en trillingen), wilt u garantiemetingen uitvoeren of simpelweg kosten besparen (bijvoorbeeld in het geval van lozingsheffing of energieverbruik).

Wij voeren alle soorten metingen uit op het gebied van milieu, arbo en energie. Daarvoor beschikken we over state of the art meetapparatuur en ervaren specialisten. We meten kosteneffectief en kunnen de meetresultaten ook modelmatig toetsen. Indien metingen uitwijzen dat er sprake is van non-compliance, dan zetten wij onze juridische en technische expertise in om uw probleem op te lossen. Tauw Takes Care!