Menu

Vergunningen

Vergunningenmanagement bestrijkt het volledige vergunningenproces, van inventarisatie van de benodigde vergunningen voor een project tot en met de bewaking van vergunningenprocedures. Met goed vergunningenmanagement lopen projecten geen onnodige vertragingen op door het ontbreken van vergunningen, het niet correct volgen van procedures of ontheffingen.

Met een toekomstbestendige vergunning blijft uw bedrijfsvoering flexibel en kunt u een substantiële tijdwinst en kostenbesparing boeken. Wij verzorgen al tientallen jaren vergunningaanvragen en ondersteunende onderzoeken. We kennen de vereisten die de wet stelt aan een aanvraag, weten waar risico’s ontstaan en hoe we procedures kunnen versnellen.

We sturen op inhoud en proces, verzorgen second opinions en kunnen u alle vergunningszorgen uit handen nemen, bijvoorbeeld door een turn key vergunning aan te vragen. Tauw Takes Care!