Menu

Duurzaamheidsinitiatief: Aanpak Duurzaam gww

Tauw levert een diversiteit van integrale adviesdiensten aan onze klanten in een breed scala aan bedrijven, overheden en semi-overheden. Een belangrijke rode draad in ons advies is dat wij als organisatie ernaar streven om onszelf en onze adviezen continue te verbeteren. Dit doen wij op verschillende manier in de verschillende lagen in onze organisatie, zowel management tactisch als operationeel, maar altijd in lijn met onze visie namelijk; ‘Bijdragen aan duurzame omgevingskwaliteit’.

Vanuit de visie kiest Tauw ervoor om actief deel te nemen in diverse initiatieven die als doel hebben om het eigen advies te verduurzamen, maar ook een betere kwaliteit dienst en advies aan onze klanten te kunnen leveren die hun kan bijdragen in de verbetering van hun producten en diensten. Een belangrijk deel van ons advies en onze diensten maken wij voor klanten in de GWW sector. Vandaar dat wij als Tauw er ook op management niveau voor gekozen hebben om het initiatief van de Aanpak Duurzaam GWW te opteren om daarmee zodat op operationeel niveau ons advies kan bijdragen aan duurzamere projecten.

Het initiatief van de Aanpak Duurzaam GWW streeft ernaar om projecten te verduurzamen, waarbij een duidelijke co-creatie wordt gezocht in zoeken naar duurzame mogelijkheden als combinatie opdrachtgever en opdrachtnemer. Aan de opdrachtgever de taak goede ambities vast te leggen, aan de opdrachtnemer de taak hier de beste kansen bij te vinden. Tauw heeft hierin een unieke positie als adviesbureau waarin zij aan beide zijden klanten adviseert en projecten uitvoert zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Binnen de Aanpak Duurzaam GWW zijn een zestal heldere en vernieuwende procesmatige stappen benoemd die bij goede invulling kunnen leiden tot verduurzaming van projecten. Tevens zijn er vier instrumenten, (Omgevingswijzer, Ambitieweb, DuboCalc en de CO2-prestatieladder) als onderdeel van het stappenplan welke gebruikt kunnen worden om duurzaamheid handen en voeten te geven. Tauw heeft deze stappen en instrumenten zich eigen gemaakt en past deze actief toe in haar eigen projecten welke zij zowel met opdrachtgevers als opdrachtnemers uitvoert.

In het werkproces van Tauw heeft dit een duidelijke verandering teweeg gebracht van het advies en diensten die wij als bureau leveren. De aanpak Duurzaam GWW geeft namelijk proceskaders voor een aantal stappen die niet enkel de toepassing van duurzame en innovatieve producten nastreeft. De aanpak zoekt naar mogelijkheden om een duurzame totaaloplossing te genereren vanuit een bredere procesmatige gebiedsvisie, in een eerder stadium, beter aansluitend bij de specifiek ambities van een project, de omgeving en haar stakeholders.