Menu

Reductiedoelstellingen

Tauw heeft de ambitie haar CO2-emissies te verminderen. De doelstellingen die hiervoor zijn geformuleerd zijn opgesplitst naar scope 1&2 doelstellingen en scope 3 doelstellingen. Tevens zijn de doelstellingen voor de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen.

Scope 1&2 doelstellingen
De CO2-emissies die binnen scope 1&2 vallen zijn te verdelen in de emissies als gevolg van energiegebruik in gebouwen en de emissies als gevolg van het zakelijk vervoer. De afgelopen
jaren is gebleken dat de emissies van vervoer ruim twee keer zo groot zijn als die van het
energiegebruik in de gebouwen. Daarnaast zijn de emissies van de gebouwen sterk gedaald en
zijn die van het zakelijk vervoer nauwelijks gedaald. De komende jaren zal Tauw dan ook inzetten
op vermindering van de CO2-uitstoot van het vervoer.
Wanneer de bovenstaande doelstellingen wordt vertaald naar de scopes dan komt de doelstelling per scope er als volgt uit te zien.

Scope 1: Emissies van zakelijk vervoer en verstoken van aardgas in de gebouwen.
Doelstelling is om in 2020 10 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2014.
Scope 2: Emissies van elektriciteitsgebruik, vervoer met privé voertuigen en vliegverkeer.
Doelstelling is om in 2020 10 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2014.