Energy Service Company (ESCo)

ESCo staat voor Energy Service Company, in het Nederlands: energiedienstenleverancier. Het uitbesteden van energiediensten is sinds enkele jaren in opkomst. De eerste pilots hebben laten zien dat er grote voordelen zijn te behalen. Een ESCo is een samenwerkingorganisatie tussen ingenieurs- en installatiebureaus die zorgt voor alle duurzame energiediensten, de realisatie en financiering ervan. Daarbij gaat het vooral om de opwekking, distributie en levering van warmte, koude en elektriciteit (bijvoorbeeld van een WKO-installatie, zonnepanele of biomassa). Energiebesparing en duurzame energie staan daarbij centraal.

Kostenneutraal
De maatregelen die nodig zijn voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van gebouwen en installaties kosten klanten geen extra geld. Deze projecten worden kostenneutraal uitgevoerd en betaald uit de bespaarde energie- en waterkosten gedurende de looptijd van het contract. ESCo’s zijn interessant voor woningcorporaties, gemeenten, gebouwbeheerders en verenigingen van eigenaren.

Met betrekking tot ESCo-dienstverlening ondersteunt Tauw u bij:

  • Het in beeld brengen van het besparingspotentieel
  • Het bepalen van de technische haalbaarheid
  • Het oprichten van ESCo’s
  • De contractvorming, financiering en uitvoering
  • Het projectmanagement