Menu

Klimaatadvies

Tauw heeft ruime ervaring met klimaatvraagstukken bij zowel bedrijven als overheden. Vanuit onze brede kennis op het gebied van water, energie, ruimtelijke ordening en civiele techniek kunnen wij klimaat in samenhang bekijken en een brug slaan tussen kennis en beleid.

Diensten en producten

Tauw adviseert overheden en bedrijven over zowel klimaatbeleid als -aanpak. Zo beschikken we over diverse softwarepakketten, technische kennis van duurzame energie en hebben we ervaring met haalbaarheidsstudies. Daarmee bieden we bedrijven en overheden ondersteuning bij het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van klimaatmitigatiebeleid.

Vanuit onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Nationale Adaptatiescan hebben we veel ervaring met het klimaatadaptatiebeleid. Dit gebruiken we om samen met onze opdrachtgevers te werken aan een klimaatbestendig Nederland.

Tauw is een sterke speler in de markt als het gaat om procesbegeleiding bij het realiseren van klimaatambities, zowel op het gebied van mitigatie als adaptatie.

Tauw koppelt beleid en praktijk effectief aan elkaar en stemt de uitvoering van maatregelen op elkaar af. Klimaatverandering hoeft niet alleen een bedreiging te zijn, het biedt ook kansen om de samenleving duurzamer te maken.