Menu

Het belevingsspoor

'De straatverlichting wordt aangepast: bijna de helft van de lantaarns verdwijnt. Voel ik me straks nog wel veilig op straat?'

De belevingswaarde van een ontwerp is lastig tastbaar te maken. Met virtual en augmented reality is het mogelijk om mensen verschillende toekomstige situaties te laten beleven. Het belevingsspoor is daarmee bij uitstek geschikt voor participatietrajecten.

Bewoners kunnen bijvoorbeeld aangeven welke optie goed voelt in plaats van welke op papier goed lijkt. Op deze manier wordt verder gekeken dan de functionaliteit van het ontwerp en krijgen gevoel en emoties ook waarde.

Financieel voordeel
De kans om een blik in de toekomst te werpen, om mensen vroegtijdig mee te nemen in het ontwerp biedt niet alleen mogelijkheden voor bewonersparticipatie en omgevingscommunicatie. Het kan ook een financieel voordeel opleveren: een blik in de toekomst, zonder deze daadwerkelijk te hoeven bouwen.

Toepassing
Met de bril op kijkt hij om zich heen. De man ziet zijn eigen vertrouwde straat, maar toch is het anders. Waar hij voorheen nog het begin van de flat verderop kon zien, is deze nu nauwelijks meer te onderscheiden. De lantaarnpalen geven niet genoeg licht om ver genoeg te zien, wat hem een onveilig gevoel geeft. Rustig zet hij de bril af en zegt 'Het is te donker'. 'Ok, dan proberen we nu het tweede scenario', zegt de ontwerper.