Menu

Het uitvoeringsspoor

‘Een innovatie die mijn werk veiliger én leuker maakt, dat zie je niet vaak!’

Veiligheid en efficiëntie op de werkvloer zijn topprioriteiten. Het slim toepassen van augmented reality tijdens de dagelijkse werkzaamheden van onze medewerkers biedt diverse voordelen. Zowel voor de binnen- als voor de buitendienst.

 • Veiliger
  De medewerker krijgt direct informatie en inzicht in welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en welke gevaren zich voordoen op locatie. Deze technologie helpt om op een intuïtieve manier veilig te werken en kan tegelijkertijd dienen als bewijsvoering voor veiligheidsprotocollen.

 • Beter en sneller
  Metingen worden altijd in één keer goed uitgevoerd en krijgen de juiste koppeling met informatie. Onze medewerkers buiten hebben in het veld beschikking over alle relevante data, zoals kabels en leidingen, verontreiniging en asbest. Door data vervolgens automatisch en correct in het systeem in te voeren, wordt de medewerker een tweede reis richting bouwlocatie bespaard.

 • Interactiever
  De connectie tussen klant, adviseur en medewerker buiten wordt versterkt. De medewerker buiten kan bijvoorbeeld direct hulp inschakelen: een professional die meekijkt en support biedt vanuit kantoor. Daarnaast kan direct verificatie plaatsvinden bij veranderende omstandigheden, zoals wanneer een obstakel boven een gepland boorpunt staat.

 • Makkelijker en leuker
  (Veld)medewerkers zijn veel minder tijd kwijt aan administratieve werkzaamheden. Augmented reality helpt om de werkzaamheden op een intuïtieve manier uit te voeren en direct te verifiëren en valideren. Hierdoor richten onze medewerkers zich op dat wat ze het leukst vinden en daar waar ze goed in zijn.


Toepassing

Aangekomen bij het industrieterrein pakt hij zijn tablet. Hoewel deze binnenkort wordt vervangen door een bril waardoor hij zijn handen vrij heeft, is het apparaat nu al een opluchting. De noodzaak om alle, zoals hij dat noemt, spaghettitekeningen mee te slepen en te ontcijferen is weg; met de tablet kan hij de kabels en leidingen gewoon in de grond zien liggen.

Al lopend ziet hij op het schermpje de groene cirkels dichterbij komen waar hij de bodemmonsters van vandaag neemt. Direct bij de eerste boring stuit hij op een probleem: iemand heeft een vrachtwagen geparkeerd boven het juiste boorpunt. Hans van kantoor kijkt even mee en vertelt hem dat het goed is zolang hij binnen het onverharde gebied blijft. Na de boring hoeft hij alleen de peilbuis te scannen en zijn precieze locatie is bekend, dus qua papierwerk is hij nu klaar. Hij sluit de dag af met de ingewikkeldere boringen en loopt het rood gearceerde gebied in. 'U gaat een verontreinigd gebied in. Heeft u alle veiligheidsmaatregelen genomen?' vraagt de tablet. 'Ja' is zijn antwoord.