Nieuws en actualiteiten

23 februari 2021 | Nieuws

(Wijk)uitvoeringsplan: de volgende stap naar aardgasvrij

Gemeenten staan voor de opgave om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Voor wijken of clusters van woningen die in deze visie zijn aangewezen om voor 2030 van het aardgas af te…

23 februari 2021 | Nieuws

Voorbereiding inspectie Brzo-bedrijven: speerpunten I-SZW voor 2021 bepaald

Het afgelopen jaar heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) Brzo-bedrijven geïnspecteerd op naleving van de Arbeidsomstandighedenwet als het gaat om het beheersen van arbeidsrisico’s…

23 februari 2021

Maak van de ondergrond het ‘bovengeschoven’ kindje

Lees verder...
23 februari 2021

Webinar over 'PFAS en de innovatieve soil washing techniek' maakt…

Lees verder...
19 februari 2021

Stikstofuitspraak intern salderen: wat betekent dit voor de vergunningplicht?

Lees verder...

Hoe kunnen wij u helpen?

De Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is de grootste wetswijziging sinds de laatste aanpassing van de Grondwet. De Omgevingswet bundelt 26 wetten uit de fysieke leefomgeving tot één wet. Het doel hiervan is om regels omtrent ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen.

Stikstof

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurwetgeving en daarom verboden is. Tauw ontzorgt initiatiefnemers hierin door AERIUS-berekeningen uit te voeren en de vergunningaanvraag te regelen.

PFAS

PFAS bevindt zich op verontrustend veel plekken in onze leefomgeving, zoals in de bodem, in oppervlakte- en grondwater en in de lucht. Door het grootschalige gebruik en de hoge mobiliteit vormen PFAS een bedreiging voor de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater en daarmee ons drinkwater en onze voedselvoorziening. De huidige wetgeving heeft enorme impact op de verwerking van grond en bagger. Tauw adviseert bedrijven en overheidsinstanties over het omgaan met en het verwijderen van PFAS.

Bekijk onze dienstverlening

 • Stikstof
 • PFAS
 • Omgevingswet
 • Asbest
 • Asset management
 • Bodem
 • Circulaire Economie
 • Compliance HSEQ
 • Duurzame stedelijke ontwikkeling
 • Ecologie, natuur & biodiversiteit
 • Energietransitie
 • Infrastructuur
 • Klimaatadaptatie
 • Locatieontwikkeling
 • Luchtkwaliteit
 • Risico's & contracten
 • Transacties
 • Waterbeheer
 • Waterveiligheid & waterbouw
 • Opgave Landelijk Gebied

Europees milieukundig adviesbureau

Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Vanuit vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië werken wij met ruim 1.200 medewerkers aan een mooie, schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Lees meer over ons

Heeft u een vraag voor ons?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs