‘Gratis’ veilig onderhoud bij oplevering van uw nieuwe assets: revival van het V&G dossier

17 december 2021, Daan van Wieringen

Bent u de trotse eigenaar van een gebouw, een brug of een ander object in de openbare ruimte? Dan besteedt u mogelijk regelmatig tijd aan het beheer en onderhoud hiervan. U heeft het bouwwerk vast niet voor één jaar neergezet en u wilt natuurlijk dat alles er goed uit blijft zien en optimaal functioneert, toch?

Op vijftig meter hoogte…

Ik stel u bovenstaande vraag, omdat het mogelijk nog niet zo eenvoudig is om tijdens het onderhoud overal veilig bij te kunnen. Ik durf u zelfs te vragen: “Heeft u zelf al eens uw hele gebouw van binnen en buiten schoongemaakt of geïnspecteerd? In een glazenwasserslift op vijftig meter hoogte de ramen gelapt? Of die lamp in het atrium vervangen die precies boven de binnentuin hangt?” Ieder zijn vak en eerlijk gezegd sta ik ook niet te popelen om in een hoogwerker te stappen.

Maar toch, het is een legitieme vraag; kan het beheer en onderhoud van uw assets wel veilig uitgevoerd worden? Mogelijk heeft u dit aan uw facilities team overgedragen of, wat vaker voorkomt, uitbesteed aan een derde partij. Dan nog blijft de vraag hetzelfde: “Kunt u uw aannemer een veilige werkplek garanderen?”

Wat gaat er mis? 

Nadenken over veilig beheer en onderhoud is sinds jaar en dag een verantwoordelijkheid van iedereen die bij het ontwerp en de (ver)bouw van bouwwerken (assets) betrokken is. Een veilig te onderhouden bouwwerk is dus uitgangspunt zult u wellicht denken; daar hoef ik toch niet om te vragen?

Dat klopt, vanuit het Arbo- en bouwbesluit al veel geregeld is. Afgesproken is dat in bouwproces de risico’s en maatregelen in het kader van (toekomstig) beheer en onderhoud beschreven moeten worden in het zogenaamde V&G-dossier (Veiligheid & Gezondheid). Het (laten) opstellen van dit dossier is een wettelijke taak van de V&G coördinator in de ontwerp- en uitvoeringsfase. Het lijkt dus allemaal geregeld, maar niets is minder waar…

Wat er misgaat? Gebleken is dat V&G dossiers zelden vanaf de ontwerpfase opgesteld worden en bij de oplevering van het bouwwerk is het meestal niet meer dan een verwijzing naar het opleverdossier met enkele digitale tekeningen, of in het ergste geval een lijst met kopieën van de toolboxmeetings die tijdens de bouw zijn gehouden. Met andere woorden, deze hebben niets te maken met toekomstig beheer onderhoud.

Het slechtst te bereiken onderdeel is leidend  

Daar waar veiligheid op de bouwplaats steeds meer aandacht krijgt, blijft de aandacht voor het veilig beheer en onderhoud onze Achilleshiel! Welke link ziet u hier met assetmanagement? Het uitgangspunt van assetmanagement richt zich toch op het optimaliseren van (de waarde) van een asset? Maar, is één van de voorwaarden hiervan niet een effectief (en veilig) beheer en onderhoud?

De daadwerkelijke optimalisatie van een asset hangt mijns inziens samen met het onderhoud van het slechtst te bereiken (essentiële) onderdeel. Hoe kunnen we garanderen dat een asset 24/7 operationeel is? Welk kunst- en vliegwerk moeten we uithalen om een essentieel onderdeel te vervangen of te onderhouden? Worden de kosten voor assetmanagement (beheer en onderhoud) niet voor het grootste deel bepaald door wat we, per ongeluk, niet doen? Bestaat de kans dat bepaald onderhoud minder goed of zelfs helemaal niet gebeurt als dat specifieke punt elke keer wordt overgeslagen omdat we er net niet lekker bij kunnen; wordt dit dan niet ons zwakste punt? Rot hout niet als eerste weg op de plek waar je het slechts hebt geverfd of bij kon? En hoe gaan we om met de (indirecte) kosten van een ongeval dat heeft plaatsgevonden omdat we er ‘even’ niet zo lekker bij konden komen?!

Revival van het V&G dossier 

Bij de aandacht voor de staat van onze naoorlogse infrastructuur (en de enorme vervangings- en renovatieopgave) moeten we - voor we aan de slag gaan met onze assets - weten waar de verscholen risico’s zitten als het gaat om het huidige beheer, onderhoud en mogelijke renovatie en sloop. Het V&G dossier verdient, als wettelijk hulpmiddel om beheer en onderhoudsrisico’s en getroffen maatregelen vast te leggen, een revival en vormt samen met de principes van assetmanagement een mooi huwelijk. Samen zorgen ze voor het optimaliseren van de waarde van een asset, of liever gezegd het minimaliseren van onvoorzienbare risico’s (en kosten). Goed inzicht in dergelijke risico’s (chroom VI, asbest) leidt tot minder verrassingen en een hogere voorspelbaarheid hoe werk uitgevoerd moet worden, wat daar voor nodig is en wat het kost.

Verwachtingen managen bij de marktpartijen 

Dus bent u bezig met het ontwikkelen van nieuwe assets of het renoveren en/of vervangen van oude? Zorg dan dat u het V&G dossier laat opstellen. Dit draagt direct bij aan een veilig beheer en onderhoud van uw bouwwerk en geeft u inzicht in onvoorziene kosten en risico’s.  Marktpartijen hebben de expertise om te zorgen dat een bouwwerk veilig te gebruiken en te onderhouden is.

Voor al uw bestaande assets waar u nog geen V&G dossier voor heeft opgesteld, helpen wij u graag verder met het inventariseren van de beheer- en onderhoudsrisico’s. Zo doen wij dit ook voor bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf.

 

Heeft u een vraag over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.