Aandacht voor koplopers

Harry Sikkema

Op nu.nl stond van de week een interessant artikel met de kop: ‘Nederland weer bij meest innoverende landen in Europa’. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Nederland het afgelopen jaar opnieuw tot de koplopers in de EU hoorde.
Dat is mooi natuurlijk, maar hoe zit het met de (innovatieve) koplopers in ons vakgebied? Vooruit willen kijken, ambities hebben en innovatief willen zijn. Waarom lukt dat de ene organisatie beter dan de andere?

 Ik kan diep op deze vraag ingaan en allerlei factoren, actoren en issues bespreken en wetenschappelijk onderbouwen. Maar ik kies ervoor om te beschrijven hoe ik het in de praktijk ervaar. Ik realiseer me dat een eigen visie arbitrair overkomt, maar ik loop natuurlijk ook al een tijdje mee in onze leefomgeving. Een leefomgeving die van tijd tot tijd veranderingen ondergaat, zich moet aanpassen aan de wensen van onze samenleving en moet anticiperen op de inzichten en afspraken die we met elkaar maken.

Koplopers

Na ruim 25 jaar is mijn conclusie dat bij iedere opdrachtgever of klant het de koplopers zijn, die het moeten doen! De koplopers kunnen verbinden, hebben overzicht en goede lijnen om iets voor elkaar te krijgen. Deze mensen zijn voor ons interessant, om mee te sparren en te kijken of we kennis en informatie kunnen delen en van elkaar leren; kortom innoveren met de klant.

Hoe creëren we versnelling en hoe voegen we innovaties samen in projecten of toekomstige gebiedsontwikkelingen of opgaven? Bij Tauw zijn we niet alleen druk met innovatie op het gebied van contractvorming: het Innovatiepartnerschap (IPS), maar ook met datamanagement, klimaat, duurzaamheid, circulaire economie, participatie, gezondheid en veiligheid. Al deze proposities proberen we te verbinden en te koppelen aan te realiseren infra- en waterprojecten in onze leefomgeving. 

Met deze missie voor ogen komen we bij klanten in contact met koplopers of met mensen die dat graag willen worden. Koplopers hebben met elkaar gemeen dat ze enthousiast en ambitieus zijn, overzicht hebben, onderzoeken waar ze naar toe willen, maar ook weten hoe hun eigen interne netwerk functioneert. Ze hebben het vertrouwen intern en geven het vertrouwen aan partners, dan pas kunnen we versnellen.

Samenwerking is een must

Hoe maak je als koploper je stappen? Wat staat er in het coalitieprogramma bij overheden, in de verschillende agenda’s en programma’s waarop je je focus wil leggen? Welke vrijheden en mogelijkheden krijg je op de werkvloer? Is er voldoende budget voor onder andere duurzaamheid, participatie of klimaat? Mag je gaan investeren in dergelijke proposities en ambities? En hoe pas je het aanbestedingsbeleid slim toe bij innovaties? Kunnen we de vraag uitzetten in de markt, maken we een bouwteam of gaan we voor innovatief partnerschap? Je moet van veel zaken op de hoogte zijn om stappen te maken… Dus samenwerking is een must!

Onze zoektocht in de markt richt zich dan ook op vragen als: Hoe lopen de innovatieve lijnen die goed met elkaar matchen? En wie heeft de overtuigingskracht, het enthousiasme en is in staat de verbinding te maken? Dat zijn de koplopers, de mensen die hun eigen organisatie durven te verbinden met de versnelling die in de markt plaatsvindt.

Niet het wiel uitvinden

Innovatiebudgetten creëren voor proposities, dat lukt de ene organisatie beter dan de andere. Dit heeft veelal met samenwerking te maken, maar vooral met overzicht en de wil om samen verder te komen. Koploper vindt koploper, zullen we maar zeggen…

Innoveren bij de klant doen we samen op basis van gelijkwaardigheid. We helpen en werken graag samen. En we delen graag onze ervaringen. Met een groot netwerk hoeft niemand immers het wiel helemaal zelf uit te vinden…!

De foto is genomen tijdens de Asserloop op 3 juni 2018 door Edmee Jongkind 

 

 

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.