Als waterstofproefjes leiden tot chemietransitie

Henry Raben

Scheikunde heb ik altijd al een mooi vak gevonden. Zowel mijn twee zoons als ik zijn exact aangelegd en dan krijg je dat. Wat ik vooral indrukwekkend vond, was de proef met het toestel van Hoffman. Daarmee maakte je waterstof en zuurstof uit aangezuurd water. Het enige wat je nodig hebt, naast water, is stroom. Via elektrolyse splits je water in waterstof en zuurstof, waarvoor je elektriciteit nodig hebt. Wanneer deze elektriciteit afkomstig is van duurzame energie als zonne- of windenergie, dan spreken we van groene waterstof. Wordt er aardgas gebruikt, dan spreken we van blauwe waterstof; hierbij wordt de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van het aardgas afgevangen en opgeslagen in bijvoorbeeld lege gasvelden. We spreken dan over grijze stroom.

Stappen in de chemie- en energietransitie

Om de chemie- en energietransitie te ondersteunen, innovatie op dit vlak te bevorderen en te komen tot de laatste stap in de energie-evolutie - ‘de waterstofeconomie’ - is ondersteuning door het Rijk met SDE+-subsidie noodzakelijk. Deze subsidie staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. De overheid vergoedt hiermee het prijsverschil tussen grijze en groene energie, zodat een bedrijf zijn duurzaam geproduceerde groene stroom op de markt kwijt kan. Kijkend naar de klanten waarmee wij werken, voornamelijk industriële bedrijven en overheidsgerelateerde organisaties, zie ik dat zij stappen maken. Ze gaan van fossiele brandstoffen en recycling van producten naar brandstoffen, naar biofuels, elektriciteit, blauwe waterstof en uiteindelijk groene waterstof. Voor de laatste stap is naast infrastructuur ontzettend veel zonne- en windenergie nodig. Dat is er op dit moment nog niet.

Hernieuwde elektriciteit

Nu wordt deze SDE+-subsidie toegepast bij zonne- en windparken. De productie van waterstof is op dit moment namelijk nog niet rendabel. De algemene opinie heerst dat de productie van blauwe waterstof een belangrijke voorloper is om naar groene waterstof te komen. Want daarmee kunnen we versneld stappen zetten naar een -uiteindelijk- groene waterstofinfrastructuur.

Waterstoffabriek

En dan hoor ik je denken: waar heb je het over. De uitvinding dat waterstof vrijkomt als je stroom door aangezuurd water voert, dateert al van het einde van de gouden eeuw. Toch komt er nogal wat bij kijken om dit in grote hoeveelheden te maken, op te slaan en te transporteren. Ook tankstations zijn bijvoorbeeld een uitdaging. In het noorden van ons land zijn de omstandigheden ideaal om waterstof te maken, op te slaan en te transporteren door de aanwezigheid van groene stroom van windpark-op-zee Gemini, de kabelverbindingen met Noorwegen en vanaf volgend jaar met Denemarken. Maar ook door het bestaande gasnetwerk dat voor waterstof kan worden gebruikt, de opslagmogelijkheden in de cavernes van Gasunie in Zuidwending en de nabijheid van grote industriële verbruikers in Delfzijl. De eerste waterstoffabriek zal in de omgeving van Eemshaven worden gebouwd. Ook zijn er al ideeën om waterstoffabrieken op voormalige olieplatforms op zee te plaatsen. Hiervoor is de infrastructuur al deels aanwezig. Veiligheid is namelijk ook zeer belangrijk voor dit zogenoemde knalgas.

Groene, duurzame geschiedenis

Als er eenmaal groene waterstof in voldoende mate voorhanden is en als we het veilig kunnen opslaan en transporteren, kunnen wij in combinatie met zuurstof en biomassa uit natuurlijke bronnen de chemietransitie waarmaken. Tauw werkt dagelijks aan een veilige en duurzame leefomgeving en levert een bijdrage aan deze chemietransitie vanuit onze expertise op het gebied van vergunningenmanagement, veiligheid en locatieontwikkeling.

Ik las in de Gelderlander van zaterdag 23 maart dat wetenschappers zelfs nieuwe biocompatible materialen (weefselvriendelijke materialen die het lichaam niet afstoot) en biologisch afbreekbare materialen kunnen maken op basis van moleculen. Dan gaan we pas echt een groene, duurzame geschiedenis schrijven. Ik hoop dat de toekomstige kinderen van mijn zoons (als dat geluk ons mag overkomen) ook gek zijn van scheikunde en dat proefjes waarbij ze groene waterstof maken straks de gewoonste zaak van de wereld is.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.