Ambitieweb: Rad van Fortuin of koersvast kompas?

Maarten van den Nieuwenhof-Schilstra

In mijn werk bij Tauw gebruik ik steeds vaker het Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW om samen met de klant het gesprek over duurzaamheid te voeren. In Ambitiesessies lopen we alle thema's van het Ambitieweb langs om concreet te maken wat de ambities op het gebied van duurzaamheid zijn. Een aanpak die steeds meer in de smaak valt bij onze klanten. Want het Ambitieweb is een mooie, gebruiksvriendelijke tool om duurzaamheid integraal te benaderen en klanten te helpen om weloverwogen keuzes te maken.

Maar soms lijkt het Ambitieweb wel een Rad van Fortuin: bij ieder project draai je aan het rad en komt er een andere uitkomst uit. Aan de ene kant begrijpelijk want ieder project is uniek, met specifieke kansen en mogelijkheden. En de deelnemers interpreteren de thema’s ieder op hun eigen wijze. Aan de andere kant onlogisch omdat het beleid, en daarmee de ambities per thema, nu ook weer niet zó snel verandert. Daarom hebben we met een aantal klanten een generiek Ambitieweb gemaakt door het standaard Ambitieweb te laden met het beleid van de klant. Zo is het voor de betreffende organisaties volstrekt duidelijk wat de thema's inhouden en wat we precies bedoelen als we het tijdens een ambitiesessie hebben over een project met een "bovengemiddeld ambitieniveau op sociale relevantie".

Groninger Ambitieweb

Zelf heb ik mogen meewerken aan het generiek Ambitieweb van de gemeente Groningen. In een aantal bijeenkomsten met enthousiaste deelnemers hebben we samen de verbinding gelegd tussen het beleid van de gemeente Groningen en het Ambitieweb. Daarbij kwamen we tot het inzicht dat het thema Ruimtegebruik in het Groningse beleid van 'The Next City' al zo vervlochten was met andere thema's, dat het niet meer nodig was dit als opzichzelfstaand thema op te nemen. Hiermee kwam er in het Ambitieweb een plekje vrij voor het thema Welzijn, wat we konden opsplitsen in 'Gezonde Leefomgeving' en 'Groene Leefomgeving'. De gemeente Groningen is momenteel druk bezig Ambitieweb als online tool verder vorm te geven.

"We zijn in Groningen al een tijdje bezig met Duurzaam GWW en het Ambitieweb was voor ons te algemeen, het moest specifieker. Het is goed dat het Groninger Ambitieweb er nu is. Het is nog niet klaar, maar het is een mooi begin. Nu moeten we het gaan gebruiken en erop blijven sturen", aldus onze contactpersoon Wouter van Bolhuis, programmamanager energie bij de gemeente Groningen.

Voor klanten met een duurzame ambitie

Ons Duurzaam GWW-team heeft inmiddels met verschillende klanten, waaronder de provincie Zeeland, een generiek Ambitieweb gemaakt. En momenteel zijn we bijvoorbeeld bezig met de herijking van het Gelders Ambitieweb. Zo zorgen we ervoor dat het Ambitieweb niet langer een Rad van Fortuin is, waarbij de uitkomst afhangt van degene die het rad een zwiep geeft. Een generiek Ambitieweb is een kompas, waarmee organisatie koersvast hun duurzaamheidsambities waarmaken.

Wilt u met uw organisatie ook de volgende stap maken om Duurzaamheid verder in uw ruimtelijke opgaven te integreren? Neem dan contact op met Maarten van den Nieuwenhof-Schilstra maarten.vandennieuwenhof@tauw.com, +31 6 11 31 57 81.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.