BIM; Waarom, Hoe & Wat

Erik van Eck

Technologie evolueert steeds sneller. Op alle niveaus van het ontwerp worden we uitgedaagd door steeds meer geavanceerde digitale technologieën, soms geleend uit andere bedrijfstakken. Het ontwerpproces en de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is om te manipuleren en te verkennen is eindeloos. Building information Modeling is een proces. Sterker nog, momenteel is het voor veel bedrijven een veranderproces. Dat geldt ook voor u, de architect, de ingenieur, de aannemer en toeleverancier. We hebben er allemaal mee te maken.

Met Building Information Modeling krijgen wij continu te maken met verandering en innovatie. Dit is een gegeven en een natuurlijk proces. De tijd van “houden zoals het is” bestaat niet meer. Het vraagt van het ontwerpbureau een andere kijk op veranderen en creativiteit en durf om buiten de gebaande paden te treden. Op zich hoeft veranderen helemaal niet ingewikkeld te zijn; het is spannend, verrassend en geeft nieuwe energie. Vaak gaat het echter niet helemaal vanzelf en zijn er ook tegenwerkende krachten.
Een praktisch voorbeeld van een veranderd ontwerpproces zijn de kostenramingen:

Bij calculeren en begroten in de GWW kunnen de gegevenskwaliteit en -consistentie het verschil uitmaken tussen budgetverschillen en winst of verlies. Dit is waarom het belangrijk is om het gehele project, inclusief de te gebruiken materialen en uit te voeren werkzaamheden consistent en gedetailleerd mee te nemen.

Bovenstaande tekst betekent nogal wat….allereerst moet men zich realiseren dat:

 • 1. De modeleur geen kostendeskundige is
 • 2. Dat er zaken in een kostenraming meegenomen moeten worden die niet ‘traditioneel’ niet op ‘tekening’ komen te staan
 • 3. Dat er in een kostenraming activiteiten staan en dat het model uit objecten bestaat
 • 4. Dat de betreffende medewerkers van elkaar moeten leren en ontwikkelen om een veranderd ontwerpproces tot een succes te maken
 • 5. Etc..

Ad. 4 is een heel interessante stelling. Laten we hier eens dieper op ingaan.
Ik geloof in de stelling “Veranderen doe je door te doen”.  Een nieuwe werkwijze is aan te leren door het gewoon te gaan doen, en onderweg te evalueren en reflecteren. Dit is een effectieve manier om te veranderen. Ook als men duidelijk buiten de comfortzone komt. Het was mooi om te ervaren dat onze kostendeskundige samen met de modelleur, naast elkaar, het project aan het uitwerken waren. In gezamenlijkheid ontwerpen op basis van eigen ‘kennis en kunde’. Maar dat ging echt niet vanzelf. Waarom is dat zo?

Veranderen is leren
Iedereen leert, en met wat we geleerd hebben, veranderen we.
Als een ontwerp niet wordt wat u er van verwacht, dan wordt er onderzocht hoe dit komt (leren).
En vervolgens bedenkt u een manier om het anders te doen (gedrag).
Meestal krijgt bij een verandertraject de inhoudelijke en procedurele component veel aandacht. Maar het gaat om meer, wil de verandering of innovatie succesvol worden.  Medewerkers zullen verschillend op veranderingen reageren. Als wij daar te weinig aandacht aan geven, levert dit vaak lastige situaties op:

 • Medewerkers die hun hakken in het zand zetten of afhaken
 • Geen draagvlak op de afdeling waardoor er weinig terecht komt van de goedbedoelde plannen
 • Een splitsing tussen voor en tegenstanders waardoor er kampen ontstaan

Bij onvoldoende aandacht voor deze menselijke aspecten komt er weinig terecht van de beoogde veranderingen of innovaties. Of erger nog: de verandering leidt tot een toename van cynisme onder de medewerkers, een gebrek aan vertrouwen in ‘het management’ of littekens op een afdeling die maar moeizaam te helen zijn en u raakt uw plezier in de verandering kwijt.

‘Waarom’, ‘Hoe’ en ‘Wat’
Op internet staat een filmpje dat al miljoenen keren is bekeken. Het is geen populaire videoclip of sportblooper, maar een video over strategie in bedrijven. Simon Sinek creëerde een simpel model: De gouden cirkel. Met deze gouden cirkel geeft hij een verklaring voor de “Waarom”. Waarom sommige mensen zo inspireren en waarom sommige bedrijven zo succesvol en invloedrijk zijn. Waarom zij zoveel ambassadeurs, ‘believers’, mond-tot-mond reclame hebben.

Sinek legt uit dat alle bedrijven weten “What they do”. Sommige weten “How they do it”. Slechts enkele personen en bedrijven weten “Why they do what they do“. En bij “Why” bedoelt hij niet de winst qua geld. Dat is een resultaat. Met “Why” bedoelt hij wat is je doel, wat wil je bereiken voor je doelgroep, wat is je overtuiging, waar geloof je in. BIM.
De gouden cirkel kent 3 ringen:

 • de binnenste ring: Waarom
 • een middelste ring: Hoe
 • een buitenste ring: Wat

De Gouden Cirkel – Simon Sinek

Hoe gaat het vaak? Verplaats uzelf eens in het ontwerpproces: doorgaans weet u goed welke producten of diensten u levert. Het is u volstrekt duidelijk wat de kwaliteit van deze producten is of zou moeten zijn. U kent ook de toegevoegde waarde van het product. U streeft er naar de beste prijs- kwaliteitsverhouding te leveren. Opdrachtgevers vragen om een scherpe prijs en daar werkt u hard aan met een gezonde winstmarge. Om dit te kunnen realiseren gaan we BIMmen……..
Maar om collega’s mee te krijgen gaat het vooral om “Waarom”. Waarom Building information Modeling? Wat is de meerwaarde (en dan niet het commerciële verhaal)?

Waarom BIM?
Als de bouwsector wordt vergeleken met andere industrieën zijn de faalkosten erg hoog. Volgens de USP Marketing Consultancy ging dat in 2005 over 10% van de bouwomzet. Bij andere industrieën is dit ongeveer 1%. Dit zijn cijfers om van te schrikken. De USP wijst als één van de belangrijkste oorzaken aan dat er veel partijen betrokken zijn bij een complex proces. Er kan dus een veel beter rendement worden behaald als er op een andere manier gecommuniceerd en samengewerkt wordt. BIM is Samenwerken.

Vind én houd de balans (Hoe)
- Om uw “Waarom” echt te laten zijn, heeft u balans nodig. Het gaat na het waarom ook over hoe je dat doet. Hoe je je “Waarom” tot leven laat komen én hoe je daarin volhardt. Dat is een kwestie van doen en keuzes maken. Keuzes die eenvoudiger zijn nu u echt weet waarom u iets doet. Dat wil echter niet altijd zeggen dat ze makkelijker worden.

Sneller en effectiever in je keuzes (Wat) - Uw volharding leidt tot resultaten en meer effectiviteit. Door heldere keuzes bepaal je steeds beter en effectiever wat je doet. U ziet het steeds meer terugkeren in uw BIM ontwerpproces. U krijgt consistentie en herkenbaarheid in uw aanbod. U hoort dit ook terug van opdrachtgevers en medewerkers.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.