Breng de vertrouwde veiligheid van thuis mee naar de werkvloer

Henry Raben

 Ik heb twee zoons, één van 16 en één van 19. De appel valt niet ver van de boom. De jongste gaat Chemische Technologie studeren en de oudste studeert Civiele Techniek.

Onlangs vertrok mijn oudste zoon voor een week excursie naar Berlijn. Je weet dat op zo’n reis alles goed georganiseerd is, maar tegelijkertijd maak je je zorgen. Dus wat zeg je dan? Dingen als: geniet ervan, maar let goed op jezelf en op je medestudenten en kom weer heelhuids thuis.

In het klein, thuis bij je gezin, vinden wij denken aan de veiligheid van onze dierbaren de gewoonste zaak van de wereld, het zit als het ware in onze genen.

Eigenlijk zou die vanzelfsprekendheid qua veiligheid ook op de werkvloer aanwezig moeten zijn. Maar wat thuis zo logisch lijkt, is in de industrie vaak veel ingewikkelder. Daar kan het niet alleen op basis van gezond verstand en gevoel, maar moet je proactief stilstaan bij veiligheid en écht kennis van zaken hebben. Gelukkig hebben wij bij Tauw die kennis in huis en we ondersteunen talloze bedrijven op het gebied van veiligheid.

Nauwe samenwerking

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) stelt: ‘Veiligheid vraagt om verbinding, nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, partijen uit verscheidene sectoren en bedrijven die vaak een verschillende achtergrond hebben, kortom echt partnerschap.’

Wij werken nauw samen met verschillende bedrijven op het gebied van veiligheid. Een mooi aansprekend voorbeeld wil ik hier noemen. Eén van onze industriële klanten hecht zeer veel belang aan veiligheid op en rond hun bedrijfsterreinen en besteedt hier veel aandacht aan, onder andere door hierin fors te investeren. Als Tauw hebben wij ons hieraan gecommitteerd en daarom leveren wij graag een bijdrage aan de input voor hun jaarlijkse veiligheidsforums. De klant waardeert de presentatie en de ondersteuning die wij geven bij hun veiligheidsforum en noemt het een prachtig voorbeeld van het partnership dat ook zij nastreven.

Terechte zorgen

Uiteraard bekommeren we ons ook om eigen mensen. We besteden veel aandacht aan veiligheid en veilig werken. Bewustzijn is cruciaal. Onze medewerkers kunnen Safety Incidents zowel via de laptop als via de smartphone melden. Iedereen die op een industriële locatie werkzaam is, moet VCA-gecertificeerd zijn. Bij aanvang van de werkzaamheden wordt beoordeeld of veilig werken mogelijk is en indien nodig worden adequate PBM’s gebruikt. We doen bijvoorbeeld veel audits en dan kan het voorkomen dat we een hele oude plant moeten bezoeken. Terecht maken onze mensen zich dan zorgen over waar ze mogelijk aan blootgesteld worden.

Wij evalueren projecten waar sprake is van potentieel onveilige situaties. En we luisteren naar de zorgen van onze klanten en nemen deze mee in de V&G-plannen en RI&E’s (Risico-Inventarisaties en -Evaluaties). Ook schromen wij niet om niet-voorziene onveilige werkzaamheden te melden, dan wel er direct naar te handelen opdat de situatie weer veilig wordt.

Die zorgen herken ik ook bij opdrachtgevers. Terugdringen van incidenten binnen industriële locaties staat op nummer 1. Uit statistieken blijkt dat de Safety Incidents gemiddeld voor de helft bij het eigen personeel liggen en voor de andere helft bij ingehuurd personeel. Hiermee komt de druk om veilig te werken naast de eigen organisatie ook steeds meer bij marktpartijen te liggen. Wij merken dit en kunnen met onze kennis en ervaring van een nood een deugd maken.

Een heel ander voorbeeld is een installatiebedrijf waarbij de Raad van Commissarissen zich zorgen maakte over de veiligheid van de installaties. Want wat als? De werknemers kunnen blootgesteld worden aan hoge concentraties aan stoffen die kunnen vrijkomen bij bijvoorbeeld een lekkage. Het is dan ook belangrijk om te onderzoeken of alle mogelijke oorzaken (bijvoorbeeld ageing of trillingen) die kunnen leiden tot een lekkage van onder andere leidingen zijn onderzocht en beheerst. Goede aanleg en beheer en onderhoud zijn doorslaggevend voor de veiligheid. Ook hier kunnen wij ons steentje aan bijdragen door advies op maat te geven.

Vanzelfsprekende veiligheid

Veiligheid op de werkvloer is nog niet altijd vanzelfsprekend, maar zou dat wel moeten zijn. Veiligheid zou eigenlijk nooit ter discussie moeten staan. Natuurlijk willen we allemaal dat iedereen aan het eind van de dag heelhuids en gezond naar huis gaat. Dat begint bij jezelf. Daarom wil ik iedereen oproepen om bewust -of nog bewuster- die vanzelfsprekende veiligheid van thuis mee naar de werkvloer te nemen!

En mijn zoon… die is inmiddels gelukkig weer veilig thuis.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.