Circulaire keuzes maken kan je zelf

04 februari 2021, Ramon van Bruggen

Het is de Week van de Circulaire Economie. Een goed moment om mijn persoonlijke ervaring te delen over hoe je bewuster kan omgaan met onze waardevolle grondstoffen.

Een kindje draagt gemiddeld 5 luiers per dag. Dat zijn zo’n 150 luiers per maand, goed voor 22 kilo afval. In Nederland heb je het dan over zo'n 1.000.000.000 luiers oftewel 140.000.000 kg afval per jaar. Wasbare luiers zijn beter voor het milieu dan wegwerpluiers omdat ze minder afval en CO2-uitstoot veroorzaken. Ook als je de productie, het wassen en eventueel gebruik van een droger meetelt, hebben wasbare luiers minder impact op het milieu dan wegwerpluiers (bron: Milieu Centraal).

Verminderen van de luierafvalberg en CO2-uitstoot 

‘Oef.. ‘, dacht mijn vrouw bij deze getallen, ‘dat is toch wel heel erg veel.’ Daarop wist ze mij ervan te overtuigen dat wij mooi niet gingen bijdragen aan die luierafvalberg. Behalve het terugdringen van de milieu-impact zagen we nog meer voordeeltjes: wasbare luiers zijn goedkoper (ik was overtuigd) en de kleurrijke printjes waaruit je kunt kiezen zijn ook nog eens ontzettend schattig.

Voor ons oudste kind vermijden we hiermee al zo'n 300 kilogram CO2-uitstoot en hebben we een kleine 200 kilo minder huishoudelijk restafval. En aangezien je niet voor elk kind al je wasbare luiers opnieuw aankoopt, is voor ons tweede kind de milieu-impact alweer verder verkleind.

Hoe circulair zijn wasbare luiers?

Dan rest natuurlijk de vraag ‘hoe circulair zijn die wasbare luiers dan eigenlijk?’ De wegwerpluier kent nagenoeg een lineaire levensverloop. Als er al recycling plaatsvindt, dan is het kleinschalig en nog vooral gericht op energieterugwinning. Aan het einde wordt iedere wegwerpluier verbrand, de grondstof gaat daarmee ‘verloren’.

Voor textiel is er meer levensloop perspectief, al is de herverwerking van textielafval in kleding of wasbare luiers nog minimaal. Gelukkig is er ‘voorgenomen’ beleid in de maak dat ervoor moet zorgen dat textielproducenten rekening gaan houden met de recyclebaarheid van hun producten (productenverantwoordelijkheid). Er is dus hoop en zicht op meer circulariteit in de keten.

 

Meer levensloop perspectief

Door ons eigen gedrag aan te passen, bijvoorbeeld door te kiezen voor wasbare luiers, kunnen we er in elk geval samen voor zorgen dat er beter wordt omgegaan met onze waardevolle grondstoffen. Tegelijkertijd blijf je leren, want die schattige printjes hebben natuurlijk wel weer een hogere milieubelasting vanwege de (schadelijke) kleurstoffen.

Mijn collega’s van het team ‘circulaire economie’ zijn betrokken bij een uitgebreid onderzoek naar de producentenverantwoordelijkheid voor textiel. Tegelijkertijd werken we samen met een klant  aan een betere recycling van wegwerpluiers. Zo dragen we met kleine stapjes concreet bij aan het bewuster omgaan met grondstoffen, dus aan meer levensloop perspectief.

En dat leversloop perspectief is precies wat het circulair denken en handelen zo effectief en motiverend maakt. Die motivatie zie ik elke dag ook weer bij mijn teamgenoten terug. Wat hebben we toch een leuk werk! En met iedere stap die we zetten, wordt ons werk leuker en effectiever. Ook dat klinkt wel een beetje cyclisch.

 

Wilt u meer weten over het recyclen van afvalstoffen? Kijk dan op onze pagina Afvalbeheer

Meer informatie over circulaire bedrijfsvoering en verplichtingen vanuit de producentenverantwoordelijkheid

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.