Compliance management: bent u in control?

Willem Kiezebrink

In de eerste blog van de reeks compliance management, heeft mijn collega Henry Raben jullie meegenomen in zijn visie op compliance management. Een van de mooie en tevens een treffende zinsnede uit deze blog was, en ik quote letterlijk:

“Nu vragen mensen vaak aan mij: En, alles onder controle? Mijn standaardantwoord is dan: Niet alles, maar wel veel.” 

Hij geeft terecht aan dat compliance management niet alleen gaat over het ‘in control’ zijn, maar nog belangrijker; het ‘in control’ blijven. In deze blog gaan wij hier dieper op in en neem ik jullie kort mee in de wereld van gevaarlijke stoffen. Aan de hand van de basisbeginselen ‘steken wij de thermometer er in’ wat betreft het in compliance zijn en kunt u voor uzelf de balans opmaken.

De basis: het 4-stappenplan I-SZW
Waar de belastingdienst in Nederland zich kenmerkt door de slogan ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, zou ik de wetgeving Arbo breed en ook op dit onderdeel het liefst in die gedachte samenvatten met de slogan: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel gezonder en veiliger’. De wetgeving op dit gebied is er namelijk op gericht dat u en uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Eén van de basisbeginselen is dan ook het uitvoeren van het 4-stappenplan I-SZW (zie afb.1)

Afbeelding 1: 4-stappenplan I-SZW

Het doorlopen en implementeren van het 4-stappenplan vergt enerzijds veel tijd, maar anderzijds is het verstandig om ook vooraf stil te staan bij enkele vragen. Belangrijke vragen zijn onder andere:
- Hoe ga ik alles inventariseren (denk ook aan CMR)?
- Ga ik alles meten?
- Gebruik ik een kwantitatieve schattingsmethode?
- Hoe zorg ik ervoor dat de borging ‘geborgd’ is?

Is dit dan alles?
Nee! Als u dacht er te zijn met het implementeren van het 4-stappenplan moet ik u helaas teleurstellen. Naast het Nederlandse wettelijke kader bent u ook verplicht te voldoen aan de eisen vanuit Europa. Denk hierbij aan REACH, GHS/CLP, enzovoorts. Een paar belangrijke items op dit vlak zijn; signalering (rood-wit i.p.v. oranje), REACH Compliance check (ESDS), etc.

Wanneer ben ik dan in Compliance?
Gisteren! De wet- en regelgeving wijzigt zo snel dat wanneer u vandaag in compliance zou zijn u dit morgen wellicht niet meer bent. Denk aan wijzigingen in het MSDS/ESDS, een wijziging in de grenswaarde of een totale herindeling van de stof of het mengsel (denk hierbij aan wijziging van de H-zinnen en de gevolgen daarvan). Daarnaast kan het ook zijn dat u de werkplek aanpast of een andere werkwijze gaat hanteren. Al deze wijzigingen hebben invloed en dienen opnieuw te worden beoordeeld.

Koorts?
Hoe staat u er voor, wat gaf de thermometer aan? Was het gesneden koek, niets nieuws onder de zon en bent u in Compliance? Of was het toch een paar keer schrikken, struikelen over onbekende termen en bent u na dit gelezen te hebben er nog niet zo zeker van dat u in Compliance bent? Geen paniek. Na vandaag weet u in ieder geval wat de ‘symptomen’ zijn voor het niet in compliance zijn en kan gewerkt worden aan een oplossing. Geloof mij, een oplossing moet er komen, want het gaat uiteindelijk om de gezondheid en veiligheid van u en uw medewerkers. Onthoud: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel gezonder en veiliger’.