‘De boom in’ met Best Value Aanpak of UAV-GC?

05 augustus 2019, Chantal Schrijver

De Best Value Aanpak heeft veel aantrekkelijke elementen in zich. De opdrachtgever focust vooral op doelen en value, haalt daarmee maximale waarde uit de markt en kan zich richten op zijn core business. De opdrachtnemer kan zich onderscheiden als de expert (ervaring, ontzorgen en verzilveren kansen) en krijgt de ruimte om maximale waarde te leveren aan het project.

De praktijk in de grond-, weg- en waterbouw leert echter dat er erg veel verschillende toepassingen zijn, er allerlei uiteenlopende verwachtingen bestaan en de ervaringen nogal wisselend zijn. Ik hoor steeds meer gemopper over de bruikbaarheid en wenselijkheid van Best Value. Hoe kan het nu dat we niet in staat zijn om de voordelen die Best Value biedt optimaal uit te nutten?

Ik zie zelf dat een deel van de verwachtingen scheef loopt doordat de Best Value Aanpak wordt toegepast door gebruikers van de contractvoorwaarden van de UAV-GC. Ik schets de situatie met een alledaags voorbeeld: onze zoon van 8 klimt graag in bomen…

Doe schoenen aan als je klimt, houd altijd op 3 punten contact met de boom, klim niet te snel

Best Value Aanpak (BVA) vraagt om sturen op ‘top’-doelen. Het doel is om veilig te klimmen tot halverwege de boom. Goed toepassen van de BVA betekent durven loslaten van detailoplossingen en het proces ernaartoe. Onze boomklimmende expert kan zich dan ook echt onderscheiden en zijn rol pakken. De BVA past daarmee op zichzelf wel bij de beginselen en mogelijkheden van de UAV-GC, waarbij ook functioneel een vraag kan worden gesteld op PVE niveau. Het schuurt met de praktijk waarin vaak technische opdrachtgevers sturen naar het beeld dat zij van de oplossing hebben. Opdrachtgevers nemen projectdoelen op, maar geven daarnaast een dik pak papier mee waarin het referentieontwerp staat. Die schrijven ze dan bindend voor. Of: “We hebben dit asfaltmengsel al beloofd en vastgelegd in alle stukken, we zien wel of de aannemer met iets anders komt.”

Ik ga klimmen wanneer ik wil, bepaal zelf hoe ik dit doe, als mama het anders wil hoor ik het vanzelf

Binnen BVA is het uitgangspunt dat de opdrachtnemer de expert is, de lead pakt en kwaliteitsborging toepast uit eigen beweging. In de praktijk zien we dat opdrachtnemers nog vaak een afwachtende of zelfs ontwijkende rol aannemen (zoals onze bomenvriend). Vaak hoor je: “We wachten wel tot de opdrachtgever ons vertelt wat wij moeten aantonen. Als zij niks zeggen, dan doen wij ook niks aan verificatie en validatie.” Wat daarbij niet helpt is dat de UAV-GC uitgaat van een opdrachtgever die toetst en accepteert, wat in de praktijk zelfs ook sturend en controlerend is. Daarmee matcht de toon van de UAV-GC niet één op één met de Best Value filosofie.

Als je toch weer zo hoog in die boom klimt, dan mag je de hele dag niet meer op de I-pad

Vanuit de praktijk zijn we gewend om sancties en EMVI-boetes toe te passen, UAV-GC biedt die mogelijkheden ook. Maar dit past niet binnen de Best Value filosofie. Die gaat uit van vertrouwen en de expert die de lead pakt naar het gezamenlijke doel. Ik geef toe, er zitten waarschijnlijk wat achterliggende en tegenstrijdige doelen tussen mijn zoon (zo spannend mogelijk klimmen) en mij (zo veilig mogelijk buiten spelen). In de praktijk is er ook sprake van achterliggende belangen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zolang deze de gezamenlijke doelstelling niet in gevaar brengen, is dit alleen maar krachtiger.


Als ik het mama uitleg, is zij gerustgesteld, kan zij mij helpen en zijn we allebei blij

Samenwerking, houding en gedrag zijn de belangrijkste struikelpunten waar we last van hebben bij projecten waarin we de BVA met UAV-GC toepassen. Nu ik weet hoe mijn zoon het klimmen aanpakt en hij vol overtuiging heeft laten zien hoe hij dit doet, begrijp ik dat hij het echt kan en vertrouw ik op hem. En geef ik hem ook tips over waar een coole boom staat.

Eigenlijk lijkt het gedachtengoed van UAV-GC en Best Value best op elkaar. Dus als we ons bewuster zijn van de nuances, raakvlakken en aandachtspunten tussen beiden dan komen we er wel. Dit betekent echter wel professionaliteit, vakmanschap en rolvastheid. En, bijna randvoorwaardelijk, vertrouwen in elkaar. Binnenkort ga ik met mijn zoon naar het klimbos, ik wil het zelf ook wel eens leren…..


Wil je nog meer weten over hoe je Best Value kunt toepassen binnen het contractkader van de UAV-GC? Neem contact met me op of kom op de CROW training ‘UAV-GC fit for Best Value’ die ik verzorg.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blogartikel?

Onze adviseurs staan u graag te woord!