De ultieme escape room: hoe komen we uit het gasnet?

Mirjam Pronk

In Wageningen onderzoeken we samen met bewoners, de gemeente, de woningcorporatie en energiecoöperatie het gasloos maken van de Benedenbuurt. Dit is een burgerinitiatief dat de gemeente heeft omarmd en ondersteund. In één van de eerste sessies met bewoners heeft Tauw alle duurzame opties gepresenteerd om de wijk los te koppelen van het gasnet. Ook voor alle professionals was dit meteen de eerste sessie om kennis te maken met de duurzaamheidskansen van de wijk.

Hoe handig is dat? Bewoners en professionals diep de techniek intrekken? Ik zou het van te voren niet geadviseerd hebben, maar in deze setting ging dat heel goed. Een illustratie van deze avond.

Een tiental bewoners zit klaar om het calculatie- en uitzoekwerk van mijn collega Harry de Brauw aan te horen. Een lange zit waarvan ik verwacht had dat de meeste bewoners zouden afhaken. Maar het kennisniveau in de Benedenbuurt over duurzaamheid ligt hoog en de vragen die gesteld worden, laten zien dat er veel interesse is in de gepresenteerde oplossingen. Bij een aantal oplossingen begint de fantasie al los te gaan en komen er creatieve ideeën voor het gebruik van de huidige watertoren of het benutten van de Nederrijn voor het creëren van een waterval in het park. Dat is de spirit die we zoeken in deze fase van het project. Een bewoonster legt mij uit dat ze het een prettig idee vindt invloed te hebben op de keuzemogelijkheden. De eerdere aankondiging dat het gasnet uit de wijk zou gaan, kwam een stuk minder democratisch over.

Het kraken van de puzzel van de energietransitie naar gasloze wijken is één van de grootste uitdagingen voor duurzaamheidsprofessionals. Het vereist niet alleen een goed inzicht in de technische mogelijkheden en beperkingen, maar ook betrokken bewoners die samen een traject in willen stappen. Een voorwaarde daarvoor is transparante communicatie, geen verborgen agenda’s naar bewoners. Durf open te communiceren over deze energietransitie en de kennisontwikkeling. Het feit dat dit voor iedereen nieuw is, maakt dat bewoners en professionals op gelijke voet met elkaar in het proces staan. Benader deze opgave als een escape room: zorg dat je samen met bewoners de puzzels kraakt om los te komen van het gasnet. Met gebruik van elkaars kennis vind je de sleutel om uit deze ‘escape room’ te komen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.