De waarde van een goed gesprek

Sanne de Groot

Sinds een jaar sluit ik mijn werkweken af met een reflectie op de afgelopen week. Ik maak dan ook aan het eind van elke week een lijstje “Deze week was een goede week omdat…”. Deze reflectie helpt mij om elke week stil te staan bij de mooie dingen die gebeurd zijn.

Mijn dagelijks werk richt zich op de duurzame leefomgeving; het vormgeven van duurzaamheid in de openbare ruimte is waar ik me mee bezig houd. De punten op mijn lijstje gaan regelmatig over gave duurzame ontwikkelingen en vernieuwende ideeën die projectteams of stakeholders voor projecten bedacht hebben. Maar vaak is het succes voor mij ook een goed gesprek. Een gesprek waar vanuit openheid ruimte is voor het bespreken van gevoelens en dilemma’s rond duurzaamheid en klimaatverandering. En hoe vanuit dat gesprek nieuwe inzichten, ideeën en mogelijkheden ontstaan om stappen te zetten richting een duurzame leefomgeving. Het bereiken van die omslag is wat ik succes noem.

Meer dan een technische discussie

Duurzaamheid is veel meer dan enkel een technische discussie. Het gaat niet alleen om welk asfalttype de laagste CO2-uitstoot kent, met welke combinatie van maatregelen de meeste waterberging wordt gerealiseerd, hoe te zorgen voor zorgvuldige inpassing van energietransitie in het landschap of hoe het meest circulaire ontwerp eruit ziet.

Duurzaamheid is een onderwerp dat heftige emoties kan oproepen. Er kunnen zorgen zijn over de toekomst van naasten en niet in de laatste plaats over jezelf. Gewoonten zijn nog niet veranderd ten gunste van duurzaamheid of er is politieke onwil. Ook kan er een sterk gevoel van onmacht bestaan waardoor men niet weet waar te beginnen. Gaat het überhaupt lukken om onder die 2 graden te blijven? Dragen wij met ons bedrijf of project wel voldoende bij?

In projecten blijkt technologie vaak niet de succesfactor die zorgt dat we met elkaar de lat daadwerkelijk hoger leggen. Wat maakt dan dat het wel lukt? Mensen leggen de lat hoger vanuit hun persoonlijke motivatie en enthousiasme, het lef om van gebaande paden af te wijken, de juiste timing en laten zich niet tegenhouden door uitdagingen.  Het succesvol implementeren van duurzaamheid draait daarmee om het omzetten van belemmeringen in kansen.

In de verandering naar duurzaamheid geven mensen aan een aantal factoren belangrijk te vinden, namelijk verbinding met anderen, onderlinge samenwerking en steun van de mensen om je heen. Dit bereik je door het bespreekbaar maken van het brede begrip duurzaamheid en de verschillende emoties die dat op roept. Benoem dat ook. “Ik heb de indruk dat je je geïrriteerd voelt…” of “Het klinkt alsof je nogal gemengde gevoelens hebt over de stappen die we moeten zetten”. Of stel vragen. “Hoe zou het voelen als die verandering er daadwerkelijk kwam?” Het is voor mensen belangrijk te kunnen praten over hun gevoel en inzichten te delen over hoe zij in het verleden verandering hebben gerealiseerd.

Mijn succesfactoren

Mijn gesprekken over duurzaamheid gaan lang niet alleen over de technische inhoud, ze gaan ook over de emoties. Met luisteren, doorvragen en het delen van zorgen en frustraties ontstaat openheid en verbinding over wat zich bij gespreksgenoten onder de waterlijn bevindt. Hiermee komen de dilemma’s en emoties rond duurzaamheid op tafel en ontstaat nieuwe gezamenlijke energie om te willen veranderen.

Voor mij gaat de transitie naar duurzaamheid net zoveel over technische oplossingen als over houding en gedrag. Het geeft mij energie om voor deze beide elementen aandacht te hebben, om zo samen een volgende stap te zetten en hiermee bij te dragen aan de transitie naar een duurzame leefomgeving. Niet voor niets dat goede gesprekken regelmatig te vinden zijn op mijn “Deze week was een goede week omdat…-lijstje”.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.