De wereld op z’n kop

29 oktober 2020

Sanne de Groot

De beste ideeën ontstaan op de meest onverwachte momenten. Op de fiets, tijdens een wandeling of na een meditatie komt er ruimte in mijn hoofd en poppen er allerlei ideeën op. Mijn telefoon staat dan ook vol met notities van gedachtenlijnen die me op zulke momenten te binnen schieten. Ook stel ik mezelf vaak de vraag: “Wat nou als we het eens helemaal anders doen, als we de wereld eens op z’n kop zetten?” En zo ontstond de volgende gedachtenlijn.

Voortgang en prestaties worden te vaak nog louter uitgedrukt in financiële indicatoren. Hoeveel omzet is er gedraaid? Blijft een project binnen het budget? Het antwoord op deze vragen bepaalt waar we vervolgens op sturen. Maar wat als we dit nu eens volledig op z’n kop gooien en de voortgang en prestaties volledig laten afhangen van milieu-indicatoren? Dat de milieu-impact de belangrijkste graadmeter is voor ‘goed of slecht’. Dat we ernaar streven dat alles wat we doen een positief effect heeft op het milieu en de planeet.

Bij deze gedachte speelden zich in mijn hoofd hele scenario’s af. Dat we in een tijd leven waarin het vanzelfsprekend is dat niet de economische welvaart maar het welzijn van mens en dier centraal staat. Dat we een projectvoorstel maken voor een capaciteitsuitbreiding van een weg, waarbij de belangrijkste randvoorwaarde is dat we er, na afronding van het project, voor zorgen dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is afgenomen om het welzijn van mens en dier te vergroten. En dat daarnaast zoveel mogelijk meekoppelkansen benut worden. Dat er tijdens een brainstormsessie wordt geroepen: “Ik ken toevallig nog iemand die iets met financiën doet, laten we hem een volgende keer eens uitnodigen.” En dan kijken hoe we de financiële impact als extra criterium kunnen onderbouwen, omdat dit voor het project waardevol is.

Dit scenario voelt misschien raar, maar ‘k vind het zeker de moeite waard om met een dergelijk onderscheidend projectvoorstel te komen. Want juist door de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken, kom ik tot nieuwe inzichten die ik in projecten weer kan terugvertalen naar praktische, duurzame acties en oplossingen. Mijn advies luidt dan ook: Laten we allemaal regelmatig eens eventjes op onze kop gaan staan en met een nieuwe blik naar de wereld kijken. Dit brengt niet alleen letterlijk een ander perspectief, maar zou ook weleens tot keuzes kunnen leiden die beter zijn voor ons milieu en welzijn.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.