Diversiteit en inclusie

Henrike Branderhorst

Onze samenleving staat voor complexe uitdagingen zoals klimaatverandering, de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Tauw is als milieu-consultancy een partner die met duurzame oplossingen bijdraagt aan deze vraagstukken. Milieu wordt mainstream. Een business kans, maar zeker ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid die we serieus nemen.

Wat wij als bedrijf bij de aanpak van deze vraagstukken nodig hebben, is collectieve intelligentie. De problemen worden immers steeds complexer, het speelveld participatiever en de wereld digitaliseert. Daarbij zoeken we ook nog eens naar collectieve intelligentie die gekoppeld is aan diversiteit en inclusie. Want als we allemaal hetzelfde weten, denken en doen, is onze collectieve intelligentie nul. Complexe oplossingen ontstaan juist wanneer diverse perspectieven samenkomen.

Overigens vind ik praten over diversiteit makkelijker dan over inclusie. Meestal begrijpt men direct wat met diversiteit bedoeld wordt. Dat het gaat om man-vrouw, jong-oud, diversiteit in achtergrond, culturen, opleiding en nationaliteit. Maar diversiteit kan niet zonder inclusie. Dat we onszelf kunnen zijn, mogen zijn en al onze talenten meebrengen en inzetten. Zonder aarzeling. Om het beste van onszelf te geven voor de oplossingen die nodig zijn.

Om in aanpak te durven veranderen, innovatieve oplossingen te vinden en adaptief te kunnen zijn, hebben we een veilige omgeving nodig. Een open bedrijfscultuur waarin we fouten mogen maken en kunnen leren. Een bedrijfscultuur waarin een ieder zich thuis, gezien en gerespecteerd voelt. Onafhankelijk van achtergrond, gender of etniciteit: een inclusieve bedrijfscultuur. 

Hoeveel van jezelf neem jij mee naar je werk? Laat je een deel van jezelf achter bij de deur van kantoor omdat je er anders niet bij hoort, het spel niet mee kunt spelen, je mening niet telt of een promotie misloopt? En ben je je daarvan bewust of is het een automatisme geworden, een patroon? En ten koste van wat gaat dat dan?

Diversiteit gaat over dat je uitgenodigd wordt voor een feestje; inclusie betekent dat je ook uitgenodigd wordt te dansen.

 

Heeft u vragen over dit blog?

Neem gerust contact op