Duurzaam databeheer voor onze toekomst

08 januari 2021, Ilona Kemeling

Waarom wordt data voor milieuadvies nog vaak voor eenmalig gebruik verzameld en verwerkt? Is dat duurzaam? Als TAUW streven wij ernaar om een duurzaam bedrijf te zijn, en duurzaam databeheer is daarin een belangrijke schakel. Data bevat vaak veel meer waardevolle informatie dan waar het oorspronkelijk voor bedoeld was, vooral wanneer data gedurende lange perioden wordt verzameld en gecombineerd met andere datasets. Daarom is het belangrijk dat wij investeren in duurzaam databeheer om werkprocessen te optimaliseren en hergebruik van data mogelijk te maken.

Verspilling in verschillende vormen

Verspilling van data lijkt op de verspilling van single-use plastics of voedsel. Ongeveer één derde van het voedsel dat wordt geproduceerd voor menselijke consumptie belandt niet in onze magen door verspilling of bederf. Dat is aanzienlijk. Stel je voor dat je na het koken van een portie rijst de rest van de zak weggooit. Als je data na één project nooit meer gebruikt doe je eigenlijk hetzelfde.

Eenmalig gebruik van data in alle sectoren, met inbegrip van milieuadvies, is een inefficiënte manier van inspanning en energie. Om bijvoorbeeld data over bodemkwaliteit te verzamelen is planning nodig, reizen naar de locatie, de werkelijke bemonsteringswerkzaamheden, transport van de monsters naar het lab, analyse en verwerking van de resultaten naar een bruikbare dataset. Door brondata en verwerkte data voor meerdere projecten of toepassingen te gebruiken, voorkom je verspilling van deze inspanning en energie.


Richtlijnen voor duurzaam databeheer

TAUW investeert en ontwikkelt al meer dan 20 jaar in databeheer met als doel efficiënt om te gaan met onze data en die van onze klanten. Door afspraken te maken over applicaties, informatiebehoeften, datakwaliteitseisen en leveringsspecificaties in de gehele adviesketen gaat er zo min mogelijk data verloren. We borgen dat data die tijdens de planning is aangemaakt ook gebruikt en verrijkt kan worden in het veld, in de uitwisseling met het lab en in de analyses die leiden tot ons advies. Door data met duidelijke richtlijnen te beheren, kunnen we deze in de toekomst terugvinden en hergebruiken.


Open Data maakt ook hergebruik buiten TAUW mogelijk

Veel van onze klanten hebben de verplichting om hun data openbaar te delen als Open Data. Vanuit ons databeheersysteem zijn we in staat om data volgens basisregistratiestandaarden zoals de BRO (basisregistratie ondergrond) te leveren. Het uitwisselen van data voor hergebruik, zoals wordt gedaan voor Open Data, is ook een goede manier om verspilling te voorkomen. De groeiende gebruikstoepassingen van Open Data dragen op veel manieren bij aan een duurzamere wereld. Meer Open Data betekent meer onderzoek en beter inzicht in het milieu. Een voorbeeld is de binnenkort beschikbare Open Dataset van vier jaar monitoringsdata voor de zandige oevers van de Houtribdijk. Nederland is een internationale voorloper op het gebied van Open Data en één van de slechts tien landen wereldwijd waar 100% van de nationale geografische data openbaar beschikbaar is.


Toekomstbestendiger dankzij duurzaam databeheer

De rol van data groeit in het advies- en ontwerptraject. Er is steeds meer data beschikbaar en computers worden slimmer en sneller. Dit is een belangrijke ontwikkeling waar ook TAUW actief in meegroeit. TAUW heeft twee veranderprogramma’s waardoor we meegroeien met deze ontwikkelingen, namelijk het Digital Transformation Program en het Sustainability Program. In conventionele werkprocessen voor advies- en ingenieursdiensten wordt data verzameld om vooraf gedefinieerde projectvragen op te lossen. We verwachten dat data in de toekomst een meer sturende rol gaat krijgen. Dat maakt het extra waardevol om data te bewaren die misschien nu nog geen hergebruikwaarde heeft, maar misschien wel in de toekomst. Dit vraagt om duurzaam databeheer. De vragen van de toekomst kennen we nog niet. Maar dankzij duurzaam databeheer hebben we wél de data paraat om deze vragen dan te beantwoorden!

Vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.