Duurzaamheid, een uitdaging om met beide handen aan te grijpen

12 september 2019

Sanne de Groot

Het voeren van gesprekken over iemands motivatie om met duurzaamheid bezig te zijn, ervaar ik als mooi onderdeel van mijn werk. Ik ben altijd nieuwsgierig naar iemands motivatie en drijfveren en vind het inspirerend te horen hoe zich dit vertaalt in tastbare acties, thuis of in hun werk. Ieder op zijn eigen manier. Zo kan motivatie voortkomen uit een gevoel om zélf bij te kunnen dragen aan het leefbaar houden van de aarde, de wereld goed achter te laten voor onze kinderen, met creatieve oplossingen de uitdaging aan te gaan, of omdat het voldoening en plezier geeft. 

Ik geniet ervan om mensen te laten ervaren dat - hoe onmogelijk het soms ook lijkt - er wél duurzame oplossingen in hun project te vinden zijn. En dat het nog leuk is ook. Het is mooi om te zien dat zij, die bij de start van een duurzaamheidssessie sceptisch binnenkomen, tijdens het evaluatierondje vol enthousiasme aangeven hoeveel inzichten ze hebben opgedaan door met een andere bril naar het project te kijken. Ze zijn enthousiast, zien mogelijkheden en weten die binnen hun project om te zetten in concrete acties. Het geeft mij energie wanneer projectleiders om hulp vragen omdat ze duurzaamheid heel graag concreet willen maken, maar niet precies weten hoe ze dit aan moeten pakken. Ik word er blij van als ik hen, die de handschoen willen oppakken, mag helpen bij deze opgave en zoektocht.

Tegelijkertijd zie ik ook mensen twijfelen en worstelen met hoe die twijfel te doorbreken. We werpen belemmeringen op en proberen zaken te rechtvaardigen met ‘het is te duur’, ‘het is te moeilijk’ of ‘m'n collega's willen niet’. Het in stand houden van de kloof tussen het goede willen doen maar geen actie ondernemen, kost veel mentale energie. De energie die het kost om te benoemen wáarom we iets niet doen, kunnen we beter direct gebruiken voor het vinden van oplossingen. We worden er gelukkiger van als we doen wat goed is. Uiteindelijk willen we diep van binnen allemaal hetzelfde, namelijk dat de aarde blijft bestaan. De eerste stap naar die oplossing is soms niet ingewikkelder dan de telefoon pakken en een vraag stellen. Of een reflectiemoment inbouwen om bewust na te denken over hetgeen we doen. Of je nu je boodschappentas vult bij de supermarkt, besluit om op vakantie te gaan of ontwerpkeuzes in een project maakt. In al die ogenschijnlijk kleine beslissingen kan jij het goede doen.

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.