Een bijdrage voor de bijen

Jochem Bloemendaal

Mijn vader was imker. Hobby-imker. Met veel passie en toewijding verzorgde hij vier bijenvolken. Bijvoeren net voor de winter, behandelen tegen de varroamijt, honing slingeren aan het einde van het seizoen en nog zo wat. Ikzelf had niet zoveel met de bijen. Het leek me gevaarlijk en arbeidsintensief. Maar daar ben ik van teruggekomen. Ik kan er zelfs mijn werk in beheer en onderhoud van de openbare ruimte mee verbinden.

Toen mijn vader vorige zomer geheel onverwacht overleed moest ik me plotseling buigen over het beheer van ruim 100.000 darren en werksters evenals de vier koninginnen. Gelukkig kon ik snel terecht voor raad en daad bij Maap Groenendijk, een bekende imker uit Boskoop. In die periode verdiepte ik me wat meer in de wondere wereld van de bijen. En ik moet zeggen: dat was toch bijzonder. De manier waarop bijen leven, hoe ze honing maken en stuifmeel verzamelen. De orde en discipline binnen zo’n bijenvolk. En vooral: het grote belang van de bijen voor ons ecosysteem. De waardevolle diensten die zij verrichten bij de bestuiving van vruchtgewassen. Ik durf inmiddels de stelling wel aan dat de bijen van wezenlijk belang zijn voor het voortbestaan van biodiversiteit.

Ongerust
Vanaf 2011 is er wereldwijd grote ongerustheid over het lot van de bijen. Zowel de honingbij als de wilde bij. Er zijn meerdere oorzaken voor: de parasitaire varroamijt, klimaatverandering of de (in het verleden) gebruikte bestrijdingsmiddelen. Daarnaast blijkt de achteruitgang van de bijenstand voor een belangrijk deel veroorzaakt te worden door de afname van het aantal en de diversiteit aan bloeiende planten. Zowel deskundigen als beheerders (gemeenten) onderschrijven dit.

Mijn recente ervaring met de bijen heeft ervoor gezorgd dat ik ervan overtuigd ben dat we hier niet alleen wat voor moeten doen, maar ook kúnnen doen. Namelijk: via het beheer van de openbare ruimte. Door een duurzame inrichting van onze leefomgeving. Bijvoorbeeld in het maaibeheer van bermen. Of door het toekennen van flora-rijke functies aan parken of het doelbewust inrichten van groenstroken op bedrijventerreinen. Met een brede blik, goede wil en geschikt beheerinstrument is een ‘bijenhabitat’ heel goed te combineren met andere functies.

Motivatie
Om invulling te geven aan mijn intrinsieke motivatie om wat voor de bijen te doen, is Tauw voor mij de ideale werkgever. In ons advies over beheer en onderhoud weten we belangrijke ambities en doelstellingen voor een toekomstbestendige leefomgeving te combineren met functioneel beheer van objecten. Het moderne beheer en onderhoud verbindt het maken van keuzes en stellen van prioriteiten met een breder maatschappelijk doel. Zoals maatregelen voor klimaatadaptatie. Of het actief zorgen voor een goed bijenklimaat.

Op die manier kan ik toch nog wat betekenen voor de bijen van mijn vader die we inmiddels aan een andere imker hebben overgedragen. Zo kan ik dus ook wat betekenen voor het grotere ecosysteem en daarmee de biodiversiteit. En daar ben ik trots op! 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.