Eigen koers bepalen in een gefragmenteerd en verdeeld politiek landschap

09 maart 2021, Ralph van Roessel

Als de plannen van de grote politieke partijen in Nederland leidend waren voor het bepalen van onze maatschappelijke bijdrage als TAUW dan had ik daar een zware dobber aan. Het politieke landschap is immers - ook wat betreft klimaatneutraal, circulair, inclusief en eerlijk ondernemen - extreem gefragmenteerd en verdeeld. Het is lastig koers bepalen met complete probleem ontkenners op rechts, onrealistische vergezichten zonder draagvlak op links en een politiek midden dat de problemen onderkent maar al jaren weigert om er iets aan te doen.  

Gelukkig bepalen wij, en vele organisaties met ons, op veel onderdelen al jaren zelf de koers bij het vormgeven van de Nieuwe Economie. We wachten niet tot de politiek ons met een halfbakken boodschap vertelt wat goed is voor het land, maar geven hier vanuit onze eigen kennis en overtuiging zelf invulling aan.

Wat daarbij wel meer en meer helder wordt is dat, om echt impact te hebben, brede en krachtige samenwerkingsverbanden essentieel zijn. En dan niet alleen met deelname van het bedrijfsleven maar in een setting waarin diverse sectoren van het bedrijfsleven en overheden met elkaar samensmelten. In dat kader wil ik graag aandacht vragen voor coalities zoals Anders Reizen, Springtij en MVO Nederland. Drie voorbeelden van brede koplopernetwerken waarbinnen we kennis en ervaringen delen, elkaar persoonlijk inspireren en als netwerk mooie voorbeelden en duidelijke adviezen richting Den Haag en soms ook Brussel leveren. Signalen die hard nodig zijn gezien het gebrek aan politieke actie tot dusver, en die in ieder geval hebben bijgedragen aan de recente toename van het urgentiebesef in de politiek.

Het aantal deelnemers uit de bouw- en infrasector in deze koplopernetwerken is overigens nog zeer beperkt. Zowel opdrachtgevende partijen, aannemers als advies- en ingenieursbureaus schitteren nog grotendeels door afwezigheid. Geen idee hoe dat komt, maar het is in ieder geval doodzonde als je het mij vraagt. Juist wij kunnen immers, door de omvang en aard van ons werk, als sector een forse impact hebben. Onderzoek dus zeker zelf ook eens als organisatie welke van de bestaande netwerken en coalities jouw impact en maatschappelijke bijdrage verder kunnen vergroten. Het kost een beetje tijd en soms wat geld maar je krijgt er gegarandeerd een succesvollere organisatie, veel persoonlijke inspiratie en een mooier Nederland voor terug.

Ralph van Roessel, directeur TAUW Groep

 

Dit blogartikel is reeds gepubliceerd in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.