Energietransitie op bedrijventerreinen: hoe pak je dat aan?

Begin dit jaar was ik op locatie bij een klant die werkt met gevaarlijke stoffen. De reden voor mijn bezoek? Het toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Eén van de eerste vragen die ik dan stel is: “Als je naar de locatie kijkt wat is dan het grootste gevaar? En waar ligt het grootste risico om gewond te raken of het milieu te schaden?” Het antwoord had men al paraat: het moment dat de operator een brandbare en giftige CMR-vloeistof toevoegt aan het productieproces. Maar klopt dat wel?

Er gebeurt veel op het gebied van energietransitie in woonwijken. Gemeenten moeten plannen maken wanneer welke wijk van het aardgas af zal gaan. En er zijn enorm veel bewonersinitiatieven. Tauw helpt veel van die initiatieven en gemeenten in het proces naar een fossielvrije duurzame energievoorziening. Ikvolg dat met veel belangstelling en draag bij waar ik kan. Dat doe ik bij Tauw en in mijn eigen buurt.

Maar hoe zit het met de bedrijven vroeg ik me af? Als duurzaamheidsadviseur werk ik ook veel voor de industrie. En het viel me op dat het bij bedrijven wat stil bleef als het gaat over duurzame energie. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, want er zijn genoeg bedrijven die op eigen initiatief grote stappen maken in de verduurzaming van hun energievoorziening. Opvallend vaak zijn dat trouwens familiebedrijven. Geen wonder, want zij weten hoe belangrijk het is om na te denken over toekomstige generaties.

 

Op weg naar een energieneutraal bedrijvenpark

Los van enkele collectieve zonnepanelenprojecten voor bedrijfsdaken kende ik geen projecten waarbij ook de overgang naar een duurzame warmtevoorziening collectief en structureel werd opgepakt. Tot afgelopen zomer. Een ondernemersvereniging benaderde ons of we hen konden helpen op weg naar een energieneutraal bedrijvenpark. Een terrein zonder zware industrie en daarmee geen bijzonder grote warmte- of elektriciteitsvraag. Eigenlijk een opgave die veel overeenkomsten vertoont met de aanpak voor woonwijken waarmee Tauw al veel ervaring heeft opgedaan.

Ons voorstel voor een parallelle aanpak van technisch onderzoek en een participatieproces - die voor de woonwijken zo succesvol is gebleken - leidde tot een opdracht. Intussen kennen we de energiebehoefte van de bedrijven, is de potentie aan dakoppervlakte geschikt voor energieopwekking grotendeels in beeld, en weten we welke warmtebronnen beschikbaar zijn. Een vijftal bedrijven gaan een koplopersgroep vormen. Zij gaan een belangrijke rol spelen bij het betrekken van de andere bedrijven. De gemeente is blij met het initiatief, ondersteunt het en overweegt het bedrijventerrein als derde wijk op te nemen in de gemeentelijke Transitievisie warmte die alle gemeenten volgend jaar gereed moeten hebben. In navolging op deze opdracht doen we nu meer van dit soort projecten.

 

Wacht niet af maar neem zelf initiatief

Vreemd eigenlijk dat dit onderwerp tot nu toe weinig aandacht kreeg. Alle bedrijventerreinen zijn goed voor 20% van de energiebehoefte in Nederland. Gezien de doelstellingen in het Klimaatakkoord zou dit voor de overheid een belangrijk aandachtsgebied moeten zijn. Het gebruik van aardgas gaat afgebouwd worden. Dat betekent dat er voor bedrijven op termijn hoe dan ook iets gaat veranderen. Ondernemers houden niet van onzekere factoren die invloed kunnen hebben op de bedrijfsresultaten. Ze hebben nu geen invloed op de ontwikkeling van energieprijzen. Waarom dus afwachten wanneer je zelf initiatief kan nemen, wat bijvoorbeeld kan leiden tot een eigen energievoorziening of mede-eigenaarschap van een lokaal energiebedrijf? Zo’n initiatief is ook in het belang van de overheid en de financiering van het onderzoek kan daardoor vaak door middel van subsidies geregeld worden. Goed ondersteund door ervaren onderzoekers en adviseurs kunnen bedrijven hierbij ontzorgd worden, waardoor ze zo min mogelijk worden afgeleid van hun primaire business.

Geen wonder dus dat Tauw steeds vaker wordt gevraagd om te helpen in het proces van energietransitie van bedrijventerreinen. Soms door een gemeente en de andere keer door ondernemers of ondernemersverenigingen.

 

Wilt u met uw bedrijf aan de slag? Bezoek dan onze pagina over Energietransitie voor meer informatie.

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.