Er valt écht iets te kiezen, dus kies niet het hazenpad

28 januari 2021, Martin Doeswijk

Op 17 maart aanstaande mogen we weer kiezen voor de Tweede Kamer, als het doorgaat tenminste. Maar als u kiest, bedenk dan - juist in deze turbulente tijd - welke impact uw keuze heeft op de wereld van morgen. Vooral ook om veranderingen in gang te zetten die we niet in één regeerperiode kunnen realiseren, maar die wel keihard nodig zijn. Zoals een duurzame leefomgeving. Daarvoor hebben we een kloeke overheid nodig als katalysator voor ambitieuze doelen, alsmede een wilskrachtig bedrijfsleven en dappere burgers om hier vorm aan te geven.

De overheid zou vanuit haar actieve rol samen met burgers en bedrijven ambitieuze maatschappelijke doelstellingen moeten formuleren. Moonshots noemt innovatie-econoom Mariana Mazzucato ze. Zo’n moonshot zou kunnen gaan over onze bodem - ons natuurlijk kapitaal en de essentiële basis voor ons welzijn, die nu vaak louter gezien wordt als gebruiksvoorwerp. Door onze natuur niet uit te buiten maar centraal te stellen, en onze wensen en behoeften hierop af te stemmen, creëren we een prettige en veilige leefomgeving die we kunnen doorgeven aan volgende generaties.

Maar met alleen kiezen en vervolgens hoopvol óf lijdzaam toezien wat de overheid doet, zijn we er natuurlijk niet. Wilskracht en lef van burgers en bedrijven is hard nodig. En het bewustzijn om dingen te veranderen omdat je zélf vindt dat je iets moet doen. Bij mijn collega-ontwerpers en -bouwers van een duurzame leefomgeving ervaar ik een enorme intrinsieke motivatie om hier werk van te maken, door te innoveren.

Mooi voorbeeld hiervan is het ontwerpen van reactieve matten in verontreinigde beken, die leefruimte bieden aan micro-organismen die verontreinigingen op een natuurlijke wijze afvangen én afbreken. Of SoSeal, een nieuwe techniek waarmee we met behulp van natuurlijke biochemische processen de bodem minder doorlatend maken, zodat we kwel of piping in dijken kunnen tegengaan zonder de bodem en omgeving ingrijpend te verstoren. Zo verankeren we nieuwe duurzame gewoontes in onze dagelijkse routines. En dat proberen we niet alleen in ons werk te doen maar ook thuis.

Wanneer je de partijprogramma’s van de politieke partijen er op naslaat, staat het onderwerp klimaat en natuur vaak hoog op de agenda, zij het soms nog aarzelend en braaf geformuleerd. Het is dan ook raadzaam de partijprogramma’s eens écht door te lezen en niet alleen te vertrouwen op de uitkomsten van de stemwijzer. Want nu er iets te kiezen valt, kiest u hopelijk niet het hazenpad.

Leuk weetje over de betekenis van ‘Kiezen of delen’:
‘Kiezen of delen’ is een Germaanse beslissingsvorm. Kern ervan is dat wanneer twee partijen iets moeten verdelen (erfenis, landgoed of buit), de ene partij het (goed) in tweeën verdeelt, waarna de andere partij haar deel mag kiezen. Zo is de verdelende partij genoodzaakt zich in te leven in de kiezende partij.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.