Focus op Noord-Nederland: Hoe gaan we om met de aandacht voor nieuws…

Harry Sikkema

 Bosbranden, droogte en stortbuien in Europa overheersen deze zomer het nieuws. Waar tot 5 jaar geleden het klimaatprobleem nog iets leek van de verre toekomst, komt het steeds dichterbij. Bij Tauw krijgen we vanuit gemeenten en provincies steeds meer vragen rondom klimaatbestendigheid. De urgentie om hiermee aan de slag te gaan neemt toe. Het op de voet blijven volgen van trends en ontwikkelingen op dit gebied wordt hierdoor steeds belangrijker. Maar het tempo waarin iedereen mee verandert, kan hier en daar een (knel)punt worden. ‘Aandacht’ speelt hierin een essentiële rol.

In mijn eerste blog ging ik in op de focus en aandacht voor Noord Nederland. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen, onder andere op het gebied van klimaat, is aandacht voor het nieuws vanuit alle generaties van belang.

Zelf volg ik dagelijks het nieuws rondom de 5 pijlers van Tauw: leefomgeving, klimaat, duurzaamheid (circulaire economie), veiligheid, participatie en gezondheid. Ik volg de opgaven en programma’s en ben op zoek naar interessante netwerkjes die er toe doen in het Noorden van Nederland. Niet alleen omdat het moet, maar vooral omdat het mijn interesse en passie heeft.

Het nieuws volgen met de paplepel ingegoten
Het volgen van het nieuws is iets wat mij met de paplepel is ingegoten. Mijn ouders, beide van boerenkomaf, begonnen in 1968 een winkel in Wolvega, welke ze samen 35 jaar hebben gerund. In deze winkel werden, naast de nodige literatuur, ook de landelijke dagbladen verkocht. Bij ons thuis lagen dus altijd 4 of 5 kranten op de tafel van de Telegraaf tot NRC Handelsblad. Mijn moeder scande iedere morgen alle koppen en las deze ook voor. Zij vond het belangrijk dat wij op de hoogte waren van het laatste nieuws.

Jongeren springen in op trends
Maar het nieuws op de voet volgen is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Ik merk dat het voor onze klanten ook een steeds grotere uitdaging wordt om bij te blijven. Bij Tauw zie ik dat het met name dat de jongeren zijn die inspringen op de trends als het klimaat. Niet zo vreemd ook, het wordt de komende jaren een heel groot thema in onze samenleving; meer dat het ooit heeft gedaan.

Thans ontmoet ik dan ook veel enthousiaste mensen binnen Tauw, iets waar ik echt blij van kan worden. Ik vind het erg leuk om deze mensen bij onze soms iets oudere relaties in Noord Nederland voor te stellen en binnen te brengen. Ik merk dat, met de nodige voorbereidingen dit ook prima lukt. Men is geïnteresseerd in onze aandacht en vooral in onze nieuwe thema’s en proposities.

Door generaties bij elkaar te brengen en discussies te combineren, proberen we strategisch samen met onze partners een stap verder te komen. Wel moeten we voorop blijven lopen en tijdig onze kennis op peil blijven houden en diensten en producten blijven genereren.

Aandacht voor nieuws nodig voor ontwikkeling
Om verder je te ontwikkelen heb je dus zowel interne als externe contacten nodig en zul je aandacht moeten hebben voor het nieuws in deze. Goede communicatie, discussies en elkaar live spreken is daarom van essentieel belang om elkaar scherp te houden.

De klant is altijd benieuwd hoe het met ons gaat, wil ons nieuws horen en wil ook graag weten aan welke innovaties we werken. Als Tauw gaan we hierin onze rol proberen te pakken door aanwezig te zijn bij pilot- en prototype projecten, waarbij voor belangrijke actuele thema’s aandacht moet zijn en vervolgens op de juiste wijze moeten worden ingebracht.

Aandacht op het moment suprême
Mijn moeder is inmiddels 80 en heeft nog steeds alle aandacht voor het nieuws en de zaken die nu tot onze hedendaagse proposities van Tauw behoren. Ze is belezen en vormt hierover zelf haar mening. Als ik over onze thema’s iets aan mijn moeder vertel, zegt ze: ‘Niet alle dingen die we in het verleden hebben bedacht waren juist! Inzichten veranderen en blijven veranderen. Maar één ding verandert niet: zorg dat je er op het moment suprême aandacht voor vraagt en aandacht aan besteedt.’

Time management is op het juiste moment ergens aandacht voor hebben. Dit is een belangrijke factor voor het succes van een onderneming, dus ook voor Tauw. In mijn optiek zijn we door aandacht te hebben op de goede weg met Tauw! Als commercieel manager werk ik graag aan deze noodzakelijke aandacht! Samen jagen we onze strategie na en gaan we de uitdagingen aan!

 

Contactpersoon: Harry Sikkema

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.