Grip op uw afvalstoffen

Eline Politiek

Hoe krijgt u meer grip op uw (bedrijfs)afval? Dat is het centrale thema van dit blog. Dit artikel geeft een eerste introductie, in volgende artikelen wordt er steeds een onderwerp verder uitgelicht.

Waarom grip op afval?
Binnen uw bedrijf komt afval vrij. Zoals bij elk ander bedrijf. De afvalverwerker komt het ophalen en zorgt voor verwerking. Soms heeft u wat meer afval, bijvoorbeeld na een verbouwing of wanneer uw productie toeneemt, maar in de dagelijkse gang van zaken heeft het afval niet uw aandacht.

En dan ineens wordt afval relevant. U wordt geconfronteerd met de afvalstoffen die vrij komen want:

 • De afvoerkosten zijn mogelijk te hoog, uw bedrijf zou graag bezuinigen op het afval
 • Uw directeur vraagt naar het afvalstoffenbeleid, en dat blijkt er niet te zijn.
 • U moet van uw bevoegd gezag een afvalpreventie onderzoek uitvoeren, of uw bevoegd gezag heeft geconstateerd dat u niet voldoet  aan de afvalwet- en regelgeving. Of u weet zelf niet of uw afvoer van afvalstoffen conform wet- en regelgeving verloopt.
 • Of, uw bedrijf heeft zichzelf bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen gesteld, zoals ‘zero landfilling’ of ‘X % recycling’ of  X % afvalreductie.
 • U heeft misschien hergebruiksmogelijkheden voor uw afvalstoffen, maar hoe organiseer je dat zodat alles conform wet- en regelgeving is

En u weet, daar moet ik iets mee, maar wat?...
Als u in een van deze situaties verzeilt bent geraakt volg dan ons blog. Wij zullen in de volgende artikelen op onze blog en in de nog volgende White paper voor alle situaties tips geven. Stap voor stap helpen we u grip krijgen op uw afvalstoffen. Uit ervaring kunnen we zeggen dat dat het nastreven van hoogwaardige verwerking, (uiteindelijk) ook gepaard gaat met een kostenreductie.

De ideale situatie: U heeft grip op uw afval
In de ideale situatie:

 • Is uw financiële afdeling blij met de lage kosten die gepaard gaan met uw manier van afvalverwerken.
 • Worden de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf gehaald doordat er minder afval is, en van het afval dat er is, wordt er meer gerecycled.
 • Uw Operationele manager is blij: zijn werknemers zijn minder lang bezig met het afval en de handelingen die ze nog wel moeten uitvoeren zijn duidelijk en doelmatig.
 • Kan de communicatieafdeling een mooi stuk schrijven over uw afval(beleid), zodat uw klanten en partners ook zien hoe goed u met uw afvalstoffen omgaat.

Wij hebben voorbeelden waarbij wij het hergebruikspercentage van ongeveer 50% naar ruim 90% van de afvalstoffen hebben gebracht terwijl er per jaar enkele tonnen minder werd uitgegeven aan afvalverwerking. Waarde uit afval halen noemen wij dat.

Grip op afval. Hoe doe ik dat?
Omdat we merken dat er een groeiende vraag is naar een systematische aanpak om grip te krijgen op afvalstoffen, zijn wij bezig onze aanpak en tips te beschrijven in een White paper. We lichten alvast een tipje van de sluier op. Voor ieder bedrijf dat wij helpen doorlopen wij deze stappen:

 • Inzicht: door inzicht in hoeveel, wat voor afval (en de kosten) kunt u uw focus bepalen
 • Preventie: wat nu afval is, was ooit een dure grondstof. Preventie biedt de grootste besparing, zowel van geld als van het milieu.
 • Haal waarde uit uw afvalstoffen, onder welke voorwaarden kan een stroom wat opleveren?
 • Zorg dat u de juiste prijs betaalt voor elke afvalstroom

Deze stappen worden nog verder uitgewerkt in toekomstige blogposts. Daarnaast schrijven we ook over andere onderwerpen, bijvoorbeeld over de voor u relevante (wijzigingen in de) afvalwet- en regelgeving.

Wat kunt u nu doen?
Laat uw e-mail adres achter. Dan sturen wij onze Whitepaper op zodra het af is en krijgt u een seintje als er een nieuwe blogpost is. Heeft u nu al een prangende vraag of wilt u eens met ons sparren over uw afvalbeleid: uw mail of telefoontje is altijd welkom!

Wie zijn wij?

Dit blog wordt geschreven door de mensen van het werkveld ‘afvalstoffenmanagement’ bij Tauw. Binnen Tauw zijn wij te vinden bij de Business Unit Industry en werken dus voornamelijk voor industriële klanten, maar we hebben ook opdrachten van en voor overheden.  Onze werkzaamheden zijn zeer divers, van het (begeleiden/controleren) van sorteeranalyses tot het meedenken over acceptatiebeleid, afvalpreventieonderzoeken maar ook circulaire economie projecten. En die diversiteit nemen wij mee in onze blogs!

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.