Help circulaire initiatieven de ijskast uit!

Elsemiek Joosten

Circulaire ideeën en initiatieven poppen steeds meer op, zeker in de Week van de Circulaire Economie. Een goede zaak wat mij betreft, want er bestaat niets mooiers dan nieuwe technologieën of processen die bedoeld zijn om de wereld een stukje mooier te maken.

Steeds vaker ben ik vanuit Tauw betrokken om deze technologieën en processen een stapje verder te brengen. Dit vanuit technisch oogpunt, vanuit het vergunningentraject of vanuit de marktbewerking. Helaas worden veel van deze ontwikkelingen al snel in de ‘ijskast’ gezet. De tijd is simpelweg nog niet rijp voor verder ontwikkeling. Langzaamaan verdwijnt het excitement van de innovatie.

Vooral op gebied van circulaire economie zie ik vele initiatieven stokken. De dromers begrijpen de techniek niet, de techneuten zien te veel beren op de weg of de wet- en regelgeving is achterhaald. En de initiatieven die wel verder in ontwikkeling komen, zijn na mijn mening vaak te veel van hetzelfde of dragen niet echt bij.

Waarom lukt het dan wel?

Om eerlijk te zijn dacht ik dat ook van het initiatief van Hillebrand Breuker toen hij me vertelde over het Grass2Grit concept. Ik als techneut zag te veel beren op de weg toen ik opving dat de provincie van bermgras een gladheidsbestrijdingsmiddel wilde maken. Maar we zijn nu 2,5 jaar verder sinds het idee is ontstaan en de demonstratielocatie gaat er dit jaar nog komen. Waarom dit circulaire concept niet in de ijskast terecht is gekomen, licht ik hieronder kort toe.

Vier elementen

Allereerst is er veel de danken aan de volharding van de initiatiefnemers Jan van Bodemgom en Hillebrand Breuker (van de provincie Noord-Holland). Door hun overtuiging en geloof in het idee hebben ze het juiste team* bij elkaar kunnen brengen. Elk lid van het team heeft zijn eigen belang, maar door dit van begin af aan kenbaar te maken is het voor de partners vanzelfsprekend dat het gezamenlijke doel wordt nagestreefd. Daarnaast is het team open geweest in eigen kennishiaten. Voor onderwerpen waar ze gezamenlijk niet voldoende kennis van hebben, zijn andere partijen ingeschakeld.

Tauw is voor dit Grass2Grit project ingeschakeld om op technisch vlak ondersteuning te bieden. Ook kunnen we, door onze diepgaande kennis van het project, snel schakelen op gebied van vergunningen en aanbestedingen. Daarnaast heeft de volharding van de initiatiefnemers gezorgd voor geloof en creativiteit bij ons als techneuten.

Hierdoor konden we het initiatief zowel technisch als businesswise bijschaven tot een beter concept. Ten slotte heeft het project op de juiste momenten een goede boost gekregen: in de vorm van een Europese LIFE subsidie, vanuit steun van de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en door het halen van landelijk nieuws, waaronder het NOS journaal (start bij 19.35 minuten).

Ik hoop dat we er tijdens deze Week van de Circulaire Economie alles aan gaan doen om deze vier elementen mee te nemen in nieuwe circulaire projecten, zodat deze initiatieven niet in de ijskast belanden.

*Grass2Grit is een partnerschip tussen de provincie Noord-Holland, Van Bodemgom, Schuitemakers, Van Gelder en Sustainable Tree System.

Kunnen wij uw organisatie helpen met Circulairiteit?

Onze adviseurs denken graag met u mee!