Het bosgevoel in de stad.. ja het kan echt!

Anno Drenth

Niks ruikt er lekkerder dan een naaldbos of een frisse regen op een loofbos. De voorjaarskleur van groen, jong blad is één van de mooiste kleuren die ik ken. De herfstzon die schittert over de geelbruine kleuren van bijna vallend blad geeft een warmte die je nergens anders voelt. Op de achtergrond hoor je talrijke vogels kwetteren. Dat maakt me blij, gelukkig en ontspannen!

Toch heb ik heel bewust dit prachtige landschap verruild voor de stad. Ik ben een mensenmens: een stadsmens! Ik heb mensen om me heen nodig en alles wat erbij komt kijken aan diversiteit, gewoonten en gedrag. Ik heb nooit spijt gehad van deze verhuizing uit Drenthe naar Amsterdam, maar wel mis ik het groen, de geur, de geluiden en de rust.

In de tijd van overstap naar de stad was ik werkzaam als projectleider Inrichting Openbare Ruimte en nam ik me voor dit heerlijke en positieve gevoel terug te laten komen in mijn adviezen richting de gemeenten. Tien jaar geleden stonden de gemeenten daar nog niet geheel voor open en de afgelopen crisis gaf nog minder ruimte.

Positieve eigenschappen

Maar inmiddels zijn de kansen gekeerd. Menige gemeente heeft een beleid op duurzaam, gezond en klimaatrobuust inrichten van de stedelijke omgeving. De kwaliteit van de leefomgeving is belangrijk geworden. Ook zien gemeenten steeds meer het belang van groen in de stedelijke omgeving en de kans die groen geeft op een hoge kwaliteit leefomgeving. Onlangs is uit onderzoek gebleken dat bomen in omstandigheden waar veel CO2 wordt uitgestoten versneld CO2 opslaan. Bomen zijn dus zeer geschikt om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Daarnaast brachten deze bomen veel verkoeling in de stad tijdens de afgelopen hete zomer. Tot op een afstand van 100m van een park is een substantiële afname in de tempratuur meetbaar.

Groen maakt ook gelukkig, zoals ik uit eigen ervaring al schreef. De aanwezigheid van groen heeft direct invloed op gedrag van mensen, zowel op volwassenen als kinderen. Indien kinderen al vroeg in aanraking komen met groen & natuur, hebben ze op latere leeftijd meer ontzag voor en voelen ze zich meer verbonden met de natuur. Ze zullen zich realiseren dat we als mens onderdeel zijn van hetzelfde ecosysteem. Vanuit Tauw werken we dan ook mee aan het opzetten van educatie en geven we presentaties aan kinderen en volwassenen. Dit is een belangrijke stap in het creëren van besef dat we anders met de aarde om moeten gaan. En zo zijn er nog meer voordelen en positieve eigenschappen aan groen.

Prinsjesdag en de openbare ruimte

Ik ben dan ook een gelukkig mens, omdat ik samen met mijn collega’s mag werken aan een duurzaam en gezonde inrichting van de openbare ruimte. Maar we zijn er nog niet en er moet nog veel gedaan worden. In de troonrede van afgelopen Prinsjesdag gaf Koning Willem-Alexander dit ook aan. Hierin kwam naar voren dat het goed gaat in Nederland en dat er veel kansen zijn om het nog beter te maken. Ook haalde hij de noodzaak tot het aanpakken van landbouw en natuur, energietransitie en klimaat aan. Goed om te lezen dat er besef van urgentie is en dat ook deze last niet doorgeschoven mag worden naar de toekomstige generatie. Bovendien gaf de Koning aan dat de kansen op klimaatbeleid ook kansen bieden voor innovaties, en daarmee kansen voor Nederland om te groeien en zich te positioneren in de wereld. Echter mis ik vervolgens concrete acties en/of vrijgemaakte investeringsmogelijkheden. De samenwerking van Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, burgers en andere partijen om de noodzakelijke doelen te bereiken, had voor mij meer benadrukt mogen worden!

Uitvoeren

Je zou zeggen als het zo overduidelijk is dat we er als mens beter van worden, en dit samen met elkaar moeten en mogen oppakken, waarom doen we het dan niet? In mijn optiek is dit deels onbekendheid met de mogelijkheden, de aanpak en angst voor het onbekende. Zo zijn er namelijk op beleidsniveau al goede plannen gemaakt, maar ontbreekt een implementatieplan richting de uitvoerende afdelingen binnen de gemeenten of een aanpak om bewoners en andere stakeholders mee te nemen. Daardoor blijft de aanpak van verduurzaming, vergroening en klimaatadaptatie liggen en is het nog te vaak een sluitpost in projecten. Eén van de goede oplossingen om dit knelpunt weg te nemen, is een participatieproces met alle stakeholders, startende aan het begin van het planproces. Dat ervaren wij in projecten. Dit proces dient integraal en ondersteund door de nieuwste visualisatietechnieken geïmplementeerd te worden. Zo ontstaat een breed gedragen duurzame, gezonde, veilige en klimaatrobuuste leefomgeving.

Tien jaar na mijn vertrek uit Drenthe breng ik nu daadwerkelijk het blije en gelukkige (bos)gevoel meer en meer naar de stad. Dit heerlijke gevoel van rust, groen, bosgeur en -geluid deel ik graag met u in onze stand op de Vakbeurs Openbare Ruimte! Komt u het ervaren? 

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.