Het ingenieursbureau; de Harry Potter van de bouwsector

18 juli 2019, Ralph van Roessel

Ingenieursbureaus, groot en klein, zijn de tovenaars die het mogelijk maken dat in Nederland miljoenen mensen veilig meters onder de zeespiegel wonen, onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen snel afneemt en onze steden leefbaar en bereikbaar blijven ondanks de bevolkingsgroei. Zomaar een paar staaltjes magie waar nagenoeg iedereen baat bij heeft, lijkt me.

Net als het werk van de tovenaarsleerling Harry Potter in de gelijknamige boeken en films wordt ons werk door de buitenwereld, en zelfs onze klanten, nauwelijks gezien, begrepen en al helemaal niet financieel gewaardeerd. De Nederlandse ingenieursbureaus zijn door hun denkkracht onontbeerlijk om ons land ook de komende decennia veilig, leefbaar en welvarend te houden. Daarbij doet de Nederlandse ingenieursbranche niet aan zelfverrijking, legt ze zichzelf hoge standaarden op qua integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen (en houdt zich daar aan) en biedt jaarlijks vele duizenden jonge ingenieurs direct na hun studie een sociaal veilige plek om zich in hun vak verder te ontwikkelen.

Ik vind het dan ook te gek voor woorden dat in de dagelijkse praktijk niet-tovenaars bepalen dat wij nog steeds moeten toveren tegen nauwelijks kostendekkende tarieven, binnen dubieuze plafondbedragen en veelal toch door de prijs gedomineerde tenders. Dit inkoopgedrag leidt, zoals recent duidelijk werd in de Top 50 van Ingenieursbureaus, tot een bedroevende 6% als gemiddelde winstmarge. En dat zijn dan dus cijfers in tijden van hoogconjunctuur en veelal opgekrikt door de positievere resultaten buiten Nederland.

Als bestuurder van 1200 zeer bevlogen en kundige ingenieur-tovenaars kan ik u zeggen dat een gemiddelde van 6% zwaar onvoldoende is voor de noodzakelijke investeringen in innovatie, digitalisering en het behoud en de ontwikkeling van ingenieurs. We hoeven echt niet toe naar de winstmarges die gebruikelijk zijn in de accountancy of de bankensector. Echter, als de BV Nederland haar ambities met betrekking tot het Klimaatakkoord en de energietransitie echt serieus neemt dan gaat ze de Nederlandse ingenieursbranche voortaan de financiële waardering geven die ons in staat stelt de kennis en het commitment te leveren die voor deze ambities noodzakelijk zijn.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Neem onderstaand contact met ons op