Het veldwerkseizoen – op pad met de ecoloog

Menig Nederlander heeft tijdens de ‘intelligente lockdown’ de vogelaar in zichzelf ontdekt. We speuren de tuin af naar verschillende soorten en vragen ons af of de vogels in deze coronatijd nu echt harder fluiten dan normaal.

Onze ecologen hebben deze aandacht voor de natuur altijd al gehad. Het maakt onderdeel uit van het werk, maar flora en fauna zijn voor velen een uitgesproken passie.

 

Rol ecologie binnen projecten

Onze ecologen gaan voor uiteenlopende projecten (in weer en wind) op pad om dieren en planten te onderzoeken en beschermen. Essentieel voor projecten – zoals de renovatie van bedrijfspanden, de aanleg van een weg of hoogspanningsmast, of baggerwerkzaamheden – die in eerste instantie niks te maken lijken te hebben met bijvoorbeeld een levendbarende hagedis, uil of teunisbloem. Vaak komen deze soorten voor in dezelfde beperkte ruimte waar wij wonen, werken en recreëren. (bron foto: Rob Jansen)

Ecologische veldbezoeken

In Nederland zijn we wettelijk verplicht om de effecten van nieuwe ontwikkelingen op de ecologie in beeld te brengen en - zo nodig - zorg te dragen voor de (beschermde) soorten en hun leefomgeving. Aan de ecoloog de schone taak om de beschermde natuur te onderzoeken en bij mogelijke negatieve effecten, de beste aanpak (voor zowel project als natuur) te adviseren. Enkele voorbeelden van soortgroepen en soorten waarvoor de ecoloog op pad gaat zijn:

  • Vogels (gierzwaluw, uilen, huismussen, roofvogels)
  • Reptielen (hagedis, ringslang, rugstreeppad)
  • Zoogdieren (vleermuis, bever, marter, waterspitsmuis)
  • Vegetatie en daaraan gerelateerde vlinders of insecten, zoals de teunisbloempijlstaart
  • Verwijderen van exoten zoals de Japanse duizendknoop

Ecologen van Tauw

Voor gedegen ecologisch advies is veel kennis en ervaring nodig. Bij Tauw werkt een groot team van ervaren ecologen. De kennis en ervaring is vaak niet alleen gebaseerd op een opleiding, maar ook op vele uren buiten, uit passie en persoonlijke interesse in de natuur.

De blogreeks ‘Op pad met de ecoog’ neemt je mee op pad met de ecologen van Tauw. Elke blog laat een stukje zien van wat een ecoloog allemaal doet om enerzijds projecten/ontwikkelingen door te kunnen laten en anderzijds de natuur te beschermen.

Projectvoortgang continueren

Moet u ecologisch onderzoek laten uitvoeren? Vraag onderstaand een offerte aan. 

Ga naar het offerteformulier

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.