Hoe het allemaal begon…

Cor Lont

Tauw staat voor samenwerken met water, samenwerken aan het watersysteem van de toekomst. In de zomer van 2012 zei onze CEO, Annemieke Nijhof, tegen Wetterskip Fryslân; geef ons jullie je schijnbaar onoplosbare probleem en wij besteden er tijd aan. Wat volgde waren twee boeiende en inspirerende sessies over het ‘Watersysteem van de Toekomst’. In een al even inspirerende omgeving;: het op het IJsselmeer uitkijkende Woudagemaal in Lemmer.
Kernvraag was (en is): Wat is de toekomst van het watersysteem? In het geval van Wetterskip Fryslân; Hoe houden we het watersysteem, met al die stuwtjes en gemaaltjes om de peilen te handhaven in ruim 8.000 (!) peilgebieden, betaalbaar? Om alleen al in stand te houden wat er nu is, is veel (extra) geld nodig.

Fijn slijpen  of inslijten? 
Een watersysteem kun je zien als een organisch stelsel dat zich vanaf de eerste greppeltjes -, via molens, dijken en gemalen - heeft ontwikkeld tot wat het nu is. Positief geredeneerd zou je kunnen zeggen dat het watersysteem in de afgelopen eeuwen is fijn geslepen tot het huidige systeem. Een systeem dat allerlei functies zo goed mogelijk dient. Keerzijde is dat het een systeem is dat is opgebouwd uit een opeenvolging van kleine keuzes. Logische keuzes in de tijdgeest waarin ze zijn genomen, maar met elke keuze wordt het karrespoor waar je in zit verder ingesleten en wordt het moeilijker om de koers te verleggen. Met het risico dat je op enig moment zover bent ingesleten dat je vast loopt.
De twee sessie van Tauw en Wetterskip Fryslân in 2012 hebben veel nieuwe inzichten gegeven en oude inzichten werden afgestoft. Zo kwam Albert Einstein voorbij met: ”Je kan een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt” en Stepfan Covey met: “Begin met het einde voor ogen”.

Niet alles over boord gooien
De komende tijd verblijf ik weer met regelmaat met mijn gezin op onze boot op de Friese meren. Zo is water mooi om samen aan te werken en mooi om samen van te genieten, nu en in de toekomst.
Wij zeggen dan ook niet dat we de huidige watersystemen over boord moeten gooien (ik wil ook graag blijven zeilen!). We zeggen wel dat je ze ter discussie moet durven stellen. En dan niet alleen, maar samen. Zo werken wij samen met water.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.