Hoe treffender de overeenkomst, hoe beter de beeldspraak

06 maart 2020, Martin Doeswijk

Hoe treffender de overeenkomst, hoe beter de ‘beeldspraak’. Nog niet zo lang geleden bestonden onze jaarplannen vaak uit dikke rapporten, die met de tijd geëvolueerd zijn naar een meer beknopte en ‘moderne’ variant in PowerPoint. Maar ook die bevatten vaak nog veel tekst, eindeloze opsommingen en zijn als het meezit wat opgeleukt met beelden. Slaapverwekkend saai eigenlijk. Voordat het plan in de welbekende bureaulade belande, werd deze gedeeld in directiekamers en gepresenteerd aan de medewerkers. Daarna ging iedereen over tot de orde van de dag. Deze beschrijving is weliswaar wat karikaturaal, maar ik durf te zeggen dat de manier waarop met deze plannenmakerij wordt omgegaan, de werkelijkheid vaak benaderd.

En zo ontstond bij ons in 2018 de behoefte om beeld en spraak aan elkaar te koppelen, en hiermee onze eigen invulling aan het begrip beeldspraak te geven. We beoogden met dit ‘praatje bij het plaatje’, dat plannen van het management team meer het verhaal van iedereen zou worden. En zo maakten we met een representatieve vertegenwoordiging van onze teams een visualisatie van ons jaarplan. Om het verhaal te complementeren werd deze wel nog vergezeld van de vertrouwde PowerPoint presentatie. De visualisatie werd wandgroot opgehangen, zodat we bij gelegenheid konden kijken wat we ook alweer bedacht hadden.

Nu, twee jaar later, maken we een verbeterde versie met een nieuwe en aangescherpte visie om ons doel, de nummer één consultant voor de duurzaam toekomstbestendige industrie te worden, te visualiseren. We pakken hierbij niet alleen de visualisatie bij de kop, maar ook de wijze waarop we er mee omgaan. We merkten bijvoorbeeld dat niet iedereen het plan kende (omdat het te ver weg hing van de werkplekken) en niet iedereen zich in het plan herkende (we kwamen er te weinig op terug en lieten vooral de financiële voortgang zien en niet onze andere doelen).
Ook nu participeert een flink aantal collega’s vanuit verschillende disciplines. We bepalen gezamenlijk de onderdelen die we frequent gaan meten en terugkoppelen. Daarbij komt de visualisatie op de meest prominente plek op onze etage te hangen, zodat we het niet alleen dagelijks zien, maar het ook kunnen tonen aan klanten en nieuwe collega’s.

Met het nieuwe plan hebben we een volgende stap gezet om beeld en spraak nog treffender aan elkaar te koppelen: de visualisatie, het verhaal én de herkenbaarheid van onze mensen in dit beeld vormen samen onze ‘beeldspraak’.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Neem onderstaand contact met ons op