Hoe veilig werkt u bij niet-routinematige werkzaamheden?

24 maart 2021, Sandra van Schooten

Eén van de speerpunten van de Inspectie SZW bij (Brzo) bedrijven is het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden. Maar wanneer is eigenlijk sprake van een niet-routinematige werkzaamheid? En waarom moet daar extra aandacht voor zijn?

- Deze blog is op 24 maart 2021 geactualiseerd -

Je kent het wel: je ‘ochtendritueel’. Als je ’s ochtends naar je werk gaat, hoef je daar nauwelijks bij na te denken. Als ik naar mezelf kijk heb ik een vaste routine: nadat de wekker z’n werk heeft gedaan kleed ik me aan, eet een kommetje muesli en smeer een paar boterhammen voor mijzelf en de kinderen, waarna we de deur uitgaan.

Dat is met de routinematige werkzaamheden op je werk net zo. Je weet welke handelingen je moet uitvoeren. En om ze ook veilig uit te kunnen voeren, zijn de bijbehorende gevaren geïdentificeerd en beoordeeld, en structurele maatregelen getroffen om risico’s te beheersen of zelfs te voorkomen.

Niet-routinematige werkzaamheden

Maar er zijn ook situaties of activiteiten die minder routinematig zijn, waarbij geen structurele maatregelen zijn getroffen omdat het een incidentele activiteit of situatie betreft. Denk bijvoorbeeld aan specifiek onderhoud, in- en uitbedrijfname, tijdelijke stillegging of sloop.

Juist als het een uitzondering op de normale werkzaamheden is, en het dus een niet-routinematige activiteit betreft waarvoor geen structurele beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd, is extra aandacht nodig om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Vraag jezelf daarom steeds af: zijn er uitzonderingen op de dagelijkse activiteiten en kunnen we nog steeds een veilige uitvoering garanderen?

Hoe zit het eigenlijk met Covid-19?

Nu we midden in de Covid-19 crisis zitten, kunnen de meeste bedrijven niet meer volledig op hun routine varen. We zien dat werkzaamheden met een beperkte bezetting worden uitgevoerd, werkzaamheden anders worden uitgevoerd of zelfs nieuwe werkzaamheden worden geïntroduceerd. Dat is dus niet de normale gang van zaken, en dus is er sprake van een niet-routinematige werkzaamheid.

Ook mijn routine is behoorlijk van slag. Oké, ik word nog steeds wakker van de wekker. Maar vanaf dat moment gaat alles anders. Ik hoef mijn kleding niet meer af te stemmen op mijn klantbezoek want, tja, ik zit toch achter een scherm. Ook hoef ik geen brood meer te smeren en gaan we na het ontbijt de deur niet meer uit. Al die dingen zijn niet-routinematig, en dan is de dag pas net begonnen! Fulltime thuiswerken is daarmee ook zo’n niet-routinematig voorbeeld, met mogelijke gevaren op het gebied van ergonomie en stress!

Hoe moet je daar nou mee omgaan?

Ik raad alle bedrijven aan om zich af te vragen welke zaken anders gaan dan normaal. Dat kan te maken hebben met de productie, maar ook met het organiseren van de werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de bezetting van de bedrijfsnoodorganisatie of de aanwezige competenties bij een beperkte bezetting.

De stappen die ik je daarbij aanraad zijn:

  • Breng niet-routinematige activiteiten of situaties in kaart
  • Beoordeel of dit andere of nieuwe gevaren met zich meebrengt
  • Bepaal welke aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren
  • Borg dat acties tijdig worden uitgevoerd en beheersmaatregelen in praktijk worden gebracht
  • Maak dit alles aantoonbaar

 
Het bovenstaande stappenplan is natuurlijk niet een eenmalig iets, nu vanwege Covid. In alle gevallen – dus ook bij een normale gang van zaken – dien je tijdig te handelen in geval van niet-routinematige werkzaamheden! En daar kunnen mijn collega’s en ik je zeker bij helpen.

En ja, voor de kenners onder ons, er is een duidelijke link met het ‘Management of change’ proces, waarin is vastgelegd hoe je omgaat met wijzingen. Maar dat is wellicht een mooi onderwerp voor een volgende keer.

Ga naar de Brzo webpagina 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.