In beweging komen… Wie doet écht mee?

Anno Drenth

Soms lijkt het alsof we met elkaar druk zijn in het verduurzamen van de wereld, Nederland, ons bedrijf en de eigen omgeving. Maar is dat ook echt zo? En gaat het snel genoeg? Ik ben van mening van niet en vraag me af hoe dat komt. Als ik mensen spreek, geeft iedereen aan te willen verduurzamen, wil iedereen wel van het gas af en allemaal over naar duurzame mobiliteit, etc. Dus kat in het bakkie, zou je zeggen! Dan komt de maar… zonder extra inspanning. En dat gaat niet! Zonder wrijving geen glans! Dus een switch naar een duurzame maatschappij gaat niet zonder verandering en extra inspanning!

Drijfveren

Ik hoef niet uit te leggen hoe de aarde ervoor staat. Het is nu tijd om in versnelde actie te komen en onszelf, onze kinderen en hun kinderen een toekomst te geven. Dit vraagt van ons allemaal persoonlijke inzet en extra inzet.

Met gecombineerde kennis, kunde, passie en energie zijn we met elkaar de game changer! Daarvoor is het belangrijk je persoonlijke drijfveer te kennen. Voor mij is de verbinding met de natuur en de mensen om mij heen de drijfveer. In mijn persoonlijke zoektocht afgelopen zomer naar de drijfveren op het gebied van duurzaamheid, heb ik me laten inspireren door o.a. Spinoza, meditatie, Prinses Margriet, de Paus en gekeken naar een aantal religies. Het inzicht dat ik kreeg, is dat de drijfveren per achtergrond heel verschillend zijn, maar het doel (veelal) hetzelfde. Namelijk respect voor de natuur en elkaar! Ik heb me dan ook voorgenomen in alles wat ik doe, te werken vanuit dit uitgangspunt. Dat is nog niet makkelijk, kan ik vertellen.

Versnelling en impact

Bij Tauw hebben we vanuit ons motto ‘Sustainable solutions for a better environment’ niet stil gezeten. Er is hard gewerkt op het gebied van duurzaamheid, zoals duurzame energie, gebouwen energielabel A en hergebruik van materialen. Verdere stappen zijn gezet in het verduurzamen van onze mobiliteit. Met het behalen van niveau 5 op de CO2-prestatielader en certificering ISO 14001 ligt er een basis om onze eigen organisatie en de projecten te verduurzamen. Niet alleen in Nederland, maar ook in nauwe samenwerking met onze Europese kantoren. Door velen van ons is hard gewerkt en een beweging in gang gezet. Echter, ook hier is versnelling en meer impact nodig. En realiseren we ons dat we anders naar indeling van tijd/planning, samenwerking en investeringen moeten kijken. Zo geven we behoorlijk wat ruimte in tijd en geld aan innovatie, aan productontwikkeling en aan maatschappelijke vraagstukken als klimaat, circulariteit, energietransitie, veiligheid, etc. Voor versnelling en impact is ook participatie noodzakelijk. Daarom werken wij samen met verschillende netwerken en andere bedrijven.

Maar we zijn er nog niet. In onze gedragscode staat dat iedere medewerker zich maximaal moet inspannen om maatschappelijk verantwoord te handelen tijdens ons dagelijks werk en in onze eigen huishouding. Dit zetten we de komende jaren boven aan de agenda. De komende maanden maken we met elkaar verdere keuzes in de maatschappelijke onderwerpen waar wij met onze kennis en kunde de meeste impact kunnen realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze keuzes en het werken vanuit onze eigen drijfveer het verschil maken!

Samen écht meedoen

In beweging komen… Wie doet écht mee? We zijn al aardig op weg met elkaar! Maar er is meer nodig, extra inspanning en investeringen in tijd en geld. We kunnen niet alleen naar de overheid en of andere bedrijven kijken. Het begint bij samen vanuit onze eigen drijfveren stappen zetten en elkaar ondersteunen. Want het is geen easy job! Handelen vanuit mijn drijfveren geeft ook mij dagelijks een conflict bij het maken van keuzes. En worstel ik met mijn bereidheid om niet al mijn wensen in vervulling te laten gaan ten gunste van de noodzakelijke verduurzaming. Ik zou dan ook iedereen willen oproepen om met elkaar te praten over deze dilemma’s en samen te werken. Alleen is het lastig in beweging te komen, maar door met elkaar samen te werken, kunnen we beweging, versnelling en impact realiseren. Op deze manier verdelen we de extra inspanning met elkaar. Zo leidt beweging tot écht meedoen!

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.