Internationalisering gaat om het totale plaatje

Jasper Schmeits

Op innovatiegebied doet Tauw hele toffe dingen, maar we hoeven ons zeker niet aan onze landsgrenzen te houden. Afgelopen jaar heb ik de opdracht meegekregen om te bekijken waar de behoefte ligt in andere landen waar Tauw is gevestigd, zoals Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en België. Voor mijn gevoel heb ik hierbij maar een klein deel van deze landen gezien, maar achteraf blijkt dat mijn reizen hiernaartoe het nodige hebben losgemaakt. Toppunt van 2018 was voor mij de reis naar Spanje waar ik werk en privé gecombineerd heb met een rondreis langs de Spaanse kantoren met mijn gehele gezin (met 4 jonge kinderen). Uit mijn ervaringen kom ik tot de conclusie dat de kunst van de internationalisering ligt in het presenteren van het gehele plaatje.

Technologische ontwikkelingen om data in te zetten

Binnen Tauw Nederland zijn we met de nodige ontwikkelingen bezig op het gebied van data:

  • Data-inwinning met behulp van sensoren, draagbare analytische apparaten, drones, vliegtuigen en zelfs satellieten.
  • Dataprocessing waarbij de vrijkomende data tot nuttige (data)tools worden verwerkt – zoals de Soil Viewer en de Ecoviewer – maar ook tot een partijkeuringentool.
  • Datavisualisatie in de brede zin van het woord, waaruit interessante producten vloeien zoals 3D Conceptual Site Models en het gebruik van VR/AR voor veldtoepassingen.

Zelf ben ik trekker binnen Tauw voor het eerste deel, waarbij we kijken naar technologische ontwikkelingen om data in te winnen. De verschillende ontwikkelingsthema’s zijn opgebouwd als business overstijgende teams, waarin samen gekeken wordt naar de ontwikkelingen die van belang zijn voor de business.

De datastory

De ontwikkelingsthema’s hebben elkaar nodig, want achter de schermen komen ze samen: vanuit de ruwe data dienen we een uiteindelijk product voor de klant te creëren. Als voorbeeld: de ruwe data vanuit een drone moeten we verwerken tot een bruikbare pointcloud. Uit deze pointcloud kunnen we informatie halen waarmee we ons onderzoek anders kunnen vormgeven. Uiteindelijk presenteren we de gegevens richting de klant in een Virtual Reality omgeving. We spreken dan ook continue over de ‘datastory van Tauw’, waarbij de zichtbare processen zoals drones en Virtual Reality heel grijpbaar zijn. Echter zit de meest essentiële stap in de achterliggende processing van de data en die stap is minder inzichtelijk.

Internationale innovaties - Sensing the Future!

Op internationaal vlak worden alle ontwikkelingen onder één noemer gepresenteerd: Sensing the Future! In Nederland de term voor het ontwikkelingsthema van de data-inwinning, maar in het buitenland wordt hierin het gehele dataverhaal gepresenteerd. Dat is ook logisch, want de ruwe data dient verwerkt te worden tot producten voor klanten en dat proces hebben we in Nederland al doorlopen. De aanloop van zo’n proces duurt in Nederland langer, omdat we vanuit de verschillende thema’s uiteindelijk in een later stadium het contact opzoeken. We merken dat we voor de verschillende landen in de processing soms wat andere keuzes moeten maken als gevolg van verschillende manieren van analyse, wetgeving, aanpak et cetera. Dit is met de opgedane ervaring dan ook nog maar een kleine moeite.

Op voorhand had ik al rekening gehouden dat ik mijn ontwikkelingsthema ook internationaal onder de aandacht zou brengen. Daarom heb ik er ook een internationale term aan toegevoegd – Sensing the Future. Langzamerhand is deze term gemeengoed geworden, zowel intern als extern, nationaal en internationaal. Doordat ik het gehele dataverhaal meeneem, merk ik dat dit de andere thema’s ook weer extra in de picture zet. Daar ben ik ook blij om, want uiteindelijk gaat het erom dat we onze processen in de breedte vernieuwen in plaats van alleen een bepaald onderdeel: het gaat om het totale plaatje! Een mooi voorbeeld hiervan is de workshop die we nu in Tarragona aan het organiseren zijn.

Meer informatie over innovaties op internationale schaal?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.