Investeren in openbare verlichting werkt!

Edwin Veldkamp


Afgelopen zomervakantie hebben wij als gezin doorgebracht in de Provence, Zuid-Frankrijk. Een voor ons nieuwe omgeving na de afgelopen jaren vaak in de Franse Alpen te hebben doorgebracht. Een omgeving met veel natuur, prachtige (Romeinse) steden en een klimaat dat uitnodigt om elke avond lang voor de tent te blijven zitten. Kortom, wij kijken toch wel met heimwee terug naar die drie weken.

Vakantie is een mooi moment om afstand te nemen van je dagelijkse werk. Of in mijn geval, een moment om er op een ontspannen manier naar te kijken. Als adviseur Openbare Verlichting kan ik het tijdens buitenlandse vakanties niet laten om te kijken hoe de openbare ruimte wordt verlicht, en hoe bijvoorbeeld gebouwen en kunstwerken worden uitgelicht. Welke sfeer en beleving heeft de ontwerper willen creëren? Welke accenten zijn gelegd? En ten slotte welke armaturen en masten zijn er gebruikt?

Geen sluitpost 
Opvallend is dat het lijkt alsof men in het buitenland anders naar verlichting kijkt dan hier in Nederland. Alsof de meerwaarde die verlichting kan hebben meer (h)erkend wordt: De meerwaarde van verlichting bij de beleving en leefbaarheid van de openbare ruimte. Prachtige decoratieve en nostalgische lichtmasten, sfeer waar het kan, functioneel waar nodig. Aandacht voor afstemming met het overige straatmeubilair. Heerlijk als verlichting geen sluitpost is, maar integraal onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte.

Puur functioneel
In Nederland kijkt men vaak alleen naar de gebruikerswaarde van verlichting en niet naar de belevingswaarde en toekomstwaarde. Een bepaald gebied moet verlicht worden, zo energiezuinig mogelijk, en met een zo gering mogelijke investering. In het Energieakkoord 2013 staan de doelstellingen voor gemeenten opgenomen voor energiebesparing in de openbare verlichting voor 2020 en 2030. Samen met de (financiële) besparingsopgave vanuit de politiek zien beheerders en beleidsmedewerkers vaak geen andere oplossing dan puur functioneel te verlichten met financieel aantrekkelijk geprijsde armaturen en masten. De vraag is of dit uiteindelijk de beste oplossing is voor gemeenten.

Toekomstwaarde
Als we verder kijken dan alleen de gebruikerswaarde komen we bij de belevingswaarde en de toekomstwaarde van verlichting. Op het moment dat verlichting wordt geplaatst, gebeurt dat voor een lange periode van circa 20 jaar voor armaturen en tot zelfs 40 jaar voor masten. Dat geeft meteen aan dat er geen concessies gedaan kunnen worden op het gebied van kwaliteit, maar ook dat componenten toekomstbestendig moeten zijn. Door hier te snel aan voorbij te gaan, kan goedkoop wel eens duurkoop worden.

Belevingswaarde
‘Investeren in openbare verlichting levert gemeenten juist geld op’ is de kop boven deze blog. Vooral waar het gaat om de belevingswaarde van licht kunnen gemeenten veel winst halen. Het toepassen van de juiste verlichting kan de beleving in winkelcentra, stadscentra, maar ook in woonstraten aanzienlijk verbeteren. In zo’n omgeving voelen burgers, winkelend publiek en toeristen zich prettiger en zullen daar ook langer willen verblijven. 
Geef de mensen het gevoel van heimwee naar uw stad of dorp. Overleg als overheid niet alleen met belanghebbenden, maar maak ze deelgenoot van de inrichting van hun leefomgeving. Laat ze mee beslissen, en mogelijk meefinancieren. Iedereen heeft belang bij een mooie leefomgeving, nu en over 20 jaar…

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.