Kent u het grootste risico van uw bedrijfslocatie?

11 maart 2020, Eldert de Vries

Begin dit jaar was ik op locatie bij een klant die werkt met gevaarlijke stoffen. De reden voor mijn bezoek? Het toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Eén van de eerste vragen die ik dan stel is: “Als je naar de locatie kijkt wat is dan het grootste gevaar? En waar ligt het grootste risico om gewond te raken of het milieu te schaden?” Het antwoord had men al paraat: het moment dat de operator een brandbare en giftige CMR-vloeistof toevoegt aan het productieproces. Maar klopt dat wel?

Nadere analyse

De HSE-manager vertelde dat hij vorig jaar al samen met diverse collega’s het potentiële gevaar van werken met gevaarlijke stoffen onder de loep had genomen. Helaas bleek er op dat moment nog geen alternatief beschikbaar voor de handeling tijdens het huidige productieproces of voor de gevaarlijke (reprotoxische) stof zelf.

Door medewerkers te betrekken bij de (verdiepende) RI&E Gevaarlijke Stoffen kwam men tot inzicht en is men zelf gaan nadenken over een alternatief. Het zinde namelijk niemand dat hun werk gevaarlijk was en dat de kans op ziek worden – volgens hun eigen risicomatrix – relatief groot bleek.

Dit signaal heeft de HSE-manager afgegeven bij het management. Er werd daarna unaniem besloten dat er budget moest worden vrijgemaakt voor een andere werkwijze. Er werd een werkgroep geformuleerd en een half jaar later was de in eerste instantie onveilige werksituatie aanzienlijk verbeterd en was de kans op ziek worden nihil. De medewerkers waren uiteraard erg te spreken over hun betrokkenheid, inbreng en het feit dat er naar hun geluisterd werd.

Met gepaste trots werd mij dit resultaat, inclusief een MoC-formulier, gepresenteerd. En tijdens de rondgang zijn we uiteraard langs de werkplek in kwestie gegaan.


Verkeersdrukte

Voor de rondgang werd mij nadrukkelijk verzocht een reflecterende jas te dragen en op de looppaden te blijven: “We hebben op de locatie namelijk nogal veel heftruckverkeer.” Iets waarvoor de portier ook al waarschuwde.

En inderdaad, er waren veel verkeersbewegingen: heftrucks, elektrische pompwagens, etcetera. De locatie had de looppaden zo goed als mogelijk met lijnen gescheiden van de rijroutes en op verschillende plaatsen waren zebrapaden aangebracht. Daarnaast was er een snelheidsbeperking van 10 km/u (conform de vergunning), waren de heftrucks voorzien van een bluespot en toeterde men voordat er een bocht genomen werd.

Een verborgen – nog groter – risico?

Na de rondgang was het tijd om in te zoomen op de RI&E en de maandelijkse ongevals- en nearmiss-rapportage. Hieruit bleek dat de mobiele arbeidsmiddelen regelmatig schades veroorzaakten. Het (bijna) verliezen van lading gebeurde bijvoorbeeld vrijwel dagelijks. Ik leek de enige te zijn die hierover verbaasd was.

De vraag die ik daarom hardop stelde was: ”Is de handeling met de gevaarlijke stof wel het grootste risico?” Natuurlijk moeten risico’s rondom het opslaan en verwerken van gevaarlijke stoffen altijd zoveel mogelijk beperkt worden, maar bij dit bedrijf schuilde het meeste gevaar in de mobiele arbeidsmiddelen. Zowel voor schades, arbeidsomstandigheden als milieu. De cijfers kende men, maar toch leek men zich niet bewust van de risico’s - ondanks de goedbedoelde waarschuwingen en de enkele voorzorgsmaatregelen.

Gevaar mobiele arbeidsmiddelen

De gevaren van mobiele arbeidsmiddelen treffen (bijna) alle medewerkers van deze locatie. Alle stoffen, waaronder de brandbare giftige CMR-stof, worden met mobiele arbeidsmiddelen vervoerd. Deze kunnen tijdens het vervoer vrijkomen, bijvoorbeeld doordat de lading van de lepels valt. En dan is er nog het risico op aanrijding (waarbij overigens ook de gevaarlijke stof vrij kan komen).

Breng de juiste focus aan

Het is heel logisch dat een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt vooral inzoomt op de gevaren waaraan individuen worden blootgesteld als ze in aanraking komen met deze stoffen. Die aandacht is uiteraard ontzettend belangrijk. Maar het zal u verbazen hoe vaak er een groter, onbewust, risico op de loer ligt: namelijk de mobiele arbeidsmiddelen. Daarom roep ik u allen op om hier altijd aandacht voor te hebben in de RI&E en de milieurisicoanalyse (MRA)!

Ga naar de Brzo webpagina  

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.