Kiezen vanuit prijs of vanuit waarden?

Nicolette van der Zwaag

Je staat in de supermarkt voor de keuze: een fles cola van een A-merk of van het huismerk. Welke kies je dan? En wat bepaalt die keuze? Maakt het uit of je de fles voor jezelf of voor een ander koopt? Of bepalen andere factoren je keuze?

Welke factoren bepalen je keuze?

Vaak speelt de prijs een grote rol. Wanneer de ene fles cola bijna twee keer zo duur is, wordt de motivatie om voor het huismerk te kiezen een stuk groter. Toch zijn er ook andere factoren die mee kunnen spelen, smaak bijvoorbeeld. De smaak geeft voor mij de toegevoegde waarde om toch voor een A-merk te gaan in plaats van het goedkopere merk. Het doel om een fles cola te kopen is ook relevant, ik neem bijvoorbeeld niet zo snel een fles cola standaard mee in mijn boodschappen. Mocht dat wel het geval zijn, dan kan dat ook de keuze beïnvloeden, omdat je veel vaker dat bedrag uitgeeft. Het is voor mij dus een luxe en geen standaard product.

De prijs van duurzame ambities

In mijn werk zie ik bij duurzaamheidssessies bepaalde keuzes naar voren komen die aansluiten bij de duurzame ambities voor een project. Toch wordt dan vaak als eerste gecontroleerd of die maatregelen niet duurder zijn dan een (standaard) maatregel die misschien wel minder goed past bij de ambities voor het project. Vervolgens wordt vaak de keuze gemaakt om maatregelen niet te kiezen wanneer ze meer geld kosten. Zo zie je dat kosten vaak sturend zijn. Maken we op deze manier de beste keuze, de keuze die ons uiteindelijk de grootste meerwaarde gaat opleveren? En de keuze die het beste past bij onze duurzame ambitie? Of zouden we de keuze beter op een andere manier kunnen maken, om zo onze doelen beter te bereiken?

Waarden meenemen waar geen prijskaartje aan hangt

Onlangs kreeg ik de tip van een collega om elementen uit het boek van Martin van Staveren te bekijken over risicogestuurd werken. Zo las ik een stuk over ‘waarde is dominant’. Niet alles van waarde is in geld uit te drukken, omdat waarden subjectief zijn. Zo is voor mij de cola van het A-merk van meer waarde door de smaak, maar mijn vrienden hebben misschien wel een andere smaak en zouden het geld er niet voor over hebben gehad. Door risicogestuurd te werk te gaan neem je ook die waarden mee waar je geen prijskaartje aan kunt hangen. En zeker de waarden die veel impact kunnen hebben op je organisatie.

People, Planet en Profit

Deze manier van denken is ook toe te passen op keuzes die naar voren komen in een duurzaamheidssessie. Hoeveel is de duurzame ambitie waard? Uiteindelijk bestaat duurzaamheid uit 3 P’s: People, Planet en Profit. Vanuit kosten zou je met name kijken naar de derde P, terwijl voor een duurzame keuze de andere P’s net zo belangrijk zijn. De vraag is dus: wat is je doel? Hoe maak jij je keuzes? En merk je dat bij jou één van de P’s meer sturend is dan een andere P? Wanneer je een keuze maakt die duurder is, maar ook beter in lijn ligt met je duurzame ambities, voelt dat dan als iets wat je standaard keuze zou moeten zijn? Of voelt dat meer als een luxe en misschien wel eenmalige keuze?

Ik hoop je met deze blog aan het denken te zetten over hoe jij je keuzes maakt, of je doelen centraal stelt en verder kijkt dan alleen de financiële effecten. Laat jij je sturen door prijzen of kies jij ervoor om je duurzame ambitie waar te maken en hier ook waarde aan te schenken? Wanneer je merkt dat één P de overhand heeft in je keuzes wil je dat dan veranderen? En hoe ga je dat doen?

In mijn volgende blog maak ik een koppeling tussen risicomanagement, risico gestuurd werken en duurzame innovatie. Is het zo dat er bij innovatieve projecten meer onzekerheid wordt toegelaten? Dat is te lezen in de volgende blog!

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.