Klimaatadaptatie voor het bedrijfsleven

Bregt Huizenga

Klimaat is hot. Dat is vermoedelijk niemand ontgaan. De zomer van 2018 is de boeken ingegaan als de warmste zomer ooit gemeten. Temperaturen ver boven de 30 graden en lang aanhoudende droogte: het was puffen in Nederland. Als scherp contrast zie je vervolgens de enorme plens water die zo nu en dan naar beneden dendert. Blank staande straten en aanzienlijke wateroverlast (en schade) zijn met enige regelmaat voorgekomen. Zijn dit nu unieke gebeurtenissen of is zich een trend aan het ontwikkelen? Een goede vraag, maar geen vraag met een simpel antwoord...

Verduurzamen

Tauw heeft als bedrijf een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving hoog in het vaandel staan. De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet in de verduurzaming van Tauw als bedrijf, maar ook als adviesbureau en in onze dienstverlening. Het thema klimaat (en met name het anticiperen op klimaatverandering) is ook bij Tauw hot. Niet alleen omdat het past bij ons bedrijf en onze standpunten, maar ook vanuit commercieel oogpunt. Overheden hebben met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie een serieuze huiswerkopdracht meegekregen, wat betekent dat geld wordt gereserveerd voor klimaatbestendig handelen. Het krijgt als thema steeds meer een plekje in gebiedsontwikkeling, maar ook in aanpassingen in de bestaande leefomgeving. Tevens is vanuit het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de urgentie onderstreept in het recent gepubliceerde 'Special Report: Global Warming of 1,5 ֯C'. In dit rapport is de urgentie keihard onderstreept: we moeten de temperatuurstijging onder controle houden, anders zijn de consequenties niet te overzien.

En het bedrijfsleven dan?

Hartstikke mooi natuurlijk al die aandacht, maar wat me dan opvalt is de sterke focus op leefomgeving (en dan meer specifiek de stedelijke omgeving). Ik mis de aandacht voor het bedrijfsleven, met name voor bedrijven en industriële locaties. Als klimaat booming is in de leefomgeving, waarom dan (nog) niet in het bedrijfsleven? Klimaatbestendig handelen is hier toch ook essentieel? Waarom is klimaat dan zo gekoppeld aan leefomgeving als ik op Google aan het rondneuzen ben? Na wat verkennende gesprekken bij de business unit Industry over dit thema heb ik besloten dit maar eens 'bij de lurven' te pakken. Dit heeft voor mij persoonlijk geresulteerd in een overstap naar de business unit Industry om, dicht bij het vuur, te ervaren wat er op klimaatgebied speelt bij bedrijven. Ik zie zelf talloze raakvlakken tussen de bedrijfszekerheid van een bedrijf en klimaat. Wat gebeurt er in de toekomst? Is mijn bedrijf nog wel bereikbaar als de buien steeds verder in intensiteit toenemen? Kan mijn rioleringssysteem het straks allemaal nog wel aan? Wat doen we met de inrichting van onze site als de temperaturen fors gaan oplopen?

Challenge accepted

Genoeg aanknopingspunten dacht ik zo! De praktijk is wat weerbarstiger heb ik ondertussen al gemerkt… Wat je vaak ziet bij bedrijven is dat het eerst een keer goed mis moet gaan, voordat ze wakker worden. Het lijkt wel alsof ze een wake up call moeten hebben voordat het kwartje valt. Onlangs is klimaat als thema gepresenteerd bij de masterclass Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in Eindhoven. Diverse industriële klanten waren hierbij aanwezig. De feedback op de gehouden presentatie geeft stof tot nadenken. Van ronduit sceptisch tot voorzichtig erkennen (maar het vervolgens niet als acuut thema zien): de diversiteit was groot. Ik ben er echter van overtuigd dat klimaat niet alleen voor gemeentes, provincies en landelijk gebied serious business is. Het gaat behoorlijk trekken worden aan klanten in het bedrijfsleven, maar de eerste leads druppelen gelukkig binnen. Nu is het zaak er mooie projecten van te maken en referenties op te bouwen in het bedrijfsleven. Mijn teammanager zei dat laatst mooi: zoek aansluiting bij je medestanders, dan volgt de rest vanzelf.
 
Challenge accepted! To be continued…

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.