Klimaatakkoord en hittestress in gebouwde omgeving: warmtenet als bron van verkoeling?

Edwin van der Strate

Het Klimaatakkoord is bedoeld om onze emissies en daarmee de klimaatverandering tegen te gaan. Nogal logisch zul je denken. De hitte is juist het gevolg van die emissies. Hoewel: niet alle wereldleiders lijken het daarover eens te zijn. Feit is dat er sprake is van klimaatverandering. De hittegolven van de afgelopen weken moeten we niet meer als een uitzondering, maar als regel gaan zien.

De gevolgen van hittestress

Maar dat is niet de enige link. We kunnen het Klimaatakkoord, en in het bijzonder het aardgasloos maken van de gebouwde omgeving, heel goed combineren met het tegengaan van hittestress in de stad. Zoals 2 maanden geleden aangegeven op het hittecongres en de hittekrant, is hitte een belangrijke oorzaak van hogere sterftecijfers, slechter slapen en ‘kortere lontjes’. Ik merk het bij mezelf ook. Ondanks dat we een redelijk nieuw en goed geïsoleerd huis hebben, is de warmte écht niet meer buiten te houden en valt slapen bij 25 graden niet mee.

De oplossing?

En zie hier de oplossing. Wat als we nu de hybride warmtepompen én de warmtenetten die we gaan ontwerpen zodanig uitvoeren, dat ze ook  ‘koudepompen’ en ‘koudenetten’ kunnen vormen? Dan pakken we tijdens hittegolven 2 kanten van de klimaatmedaille aan. En natuurlijk zijn er allerlei ‘beren op de weg’. Het is veel lastiger dan het nu lijkt, maar volgens mij begint het bij de bewustwording dát dit een kans is en de moeite van het onderzoeken waard.

Tauw als innovatieve koploper

Ik heb de handschoen binnen Tauw alvast opgepakt. Samen met mijn collega Simon Bos (expert op omgevingswarmte) heb ik al een eerste scan gedaan door onze kansenkaart omgevingswarmte en onze hittestresskaarten over elkaar te leggen. Daar komen vele plaatsen uit waar combinaties van warmte- en koudenetten mogelijk zijn.

Ik hoop dat de voorgestelde wijkgerichte aanpak uit het Klimaatakkoord ook zo breed kan en wil kijken. Ik wil daarin graag meedenken- en helpen. Want alleen door samen te werken en alle meekoppelkansen te benutten, kunnen we van het Klimaatakkoord én klimaatadaptatie een succes maken!

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.