Klimaatneutraal en toch super mobiel in 2050

Yannick Angkotta

Een reductie van de broeikasemissie van 49% in 2030, ten opzichte van 1990. Dat is de ambitie gepresenteerd door ons kabinet in 2017. Om dat te bereiken zijn er overkoepelende afspraken nodig en daarover is de afgelopen tijd gesproken aan de klimaattafels. Onze CEO Annemieke Nijhoff was zelf voorzitter van de tafel ‘mobiliteit’. Inmiddels liggen de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord op tafel. Voor mobiliteit komt dat akkoord in de kern neer op schonere, slimmere en andere mobiliteit.

“Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd.”

Mooie, maar ook toegankelijke, veilige en gezonde steden maken is altijd het doel in onze projecten. Aan het hierboven geschetste beeld van mobiliteit in 2050 draag ik graag bij als ontwerper. Op de korte termijn kunnen we al veel doen, juist ook in ons werkveld. Daarbij is naar mijn idee het zoeken naar schonere vormen van mobiliteit een van de belangrijkste doelstellingen uit het akkoord. Dat iedereen steeds mobieler wordt en meer van de wereld wil zien, is namelijk een ontwikkeling die een beetje hoort bij deze tijdsgeest. Toerisme is volgens een recente aflevering van Tegenlicht verantwoordelijk voor 8% van de opwarming van de aarde, vooral door de schadelijke uitstoot van het vliegverkeer. Die groeiende behoefte om de wereld over te vliegen maakt toerisme de meest vervuilende industrie op aarde: een keerzijde van de toenemende mobiliteit. Vliegverkeer is minder eenvoudig te verduurzamen op de korte termijn, maar hopelijk zijn er in de nabije toekomst meer duurzame technieken voorhanden om uiteindelijk alle mobiliteit CO2-neutraal te maken.

Het belang van gemak

Gezien het aantal vliegbewegingen dat ik dit jaar zelf heb gemaakt, ben ik wel de laatste die hier iets over mag zeggen. Op andere manieren probeer ik persoonlijk wel bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Zo ben ik bewust geen eigenaar van een auto, omdat dat niet nodig is. Althans, het is voor mij eenvoudig om het zonder te doen. Dat komt omdat ik dichtbij station Gouda woon, maar ook omdat Tauw het gebruik van OV stimuleert door alles hierin te vergoeden. Hier ligt in mijn ogen de sleutel tot succes: het gemak. Bij het bouwen van steden en dorpen moeten wij het gemakkelijk maken de fiets, het OV of een wandeling te verkiezen boven de auto. Dat is een eerste stap in de transitie.

Een praktische toepassing

Met deze gedachte in het achterhoofd zijn wij momenteel bezig met de herinrichting van het brinkendorp Diever, in Drenthe. Enerzijds profiteert het dorp van de toeristen die het trekt, anderzijds moeten de bewoners ook leven met de drukte op piekmomenten en de problemen die daarbij spelen. Tauw werkt aan het opknappen van de dorpskern van Diever. Er zal vooral meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers, door parkeren meer buiten de kern te organiseren. Daarnaast gaan we van de brinken, die al het cultuurhistorische hart van het dorp vormen, fijnere verblijfsplekken maken. Om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke ontwerp ook echt optimaal toegankelijk is, laten we Ongehinderd over onze schouder meekijken tijdens het ontwerpen. Op die manier moet iedereen in toekomstig Diever zorgeloze mobiliteit kunnen genieten, ook slechtzienden en minder validen.

Virtual Reality

Momenteel werken wij aan een VR-model waarin te zien is hoe wij Diever gaan vernieuwen. In deze virtuele omgeving ervaren mensen de inrichting van de toekomst. We werken niet alleen aan een verbeterde mobiliteit, maar gaan ook voor een duurzaam, gezond en klimaatactief Diever– samen met de bewoners en lokale ondernemers.

Wilt u dit zelf zien en beleven? Kom dan langs op de Vakbeurs Openbare Ruimte op 26 en 27 september in de Jaarbeurs in Utrecht. Wij staan beide dagen met een eigen stand (nr. 4.4.48) en verzorgen op 27 september de lezing Diever: 'To be or not te be'.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.