Klimaatverandering is ook een opgave voor de waterbouwsector

05 september 2019, Henrike Branderhorst

De wereldwijde opgave om de uitstoot van CO2 en schaarste van grondstoffen te verminderen, is ook een opgave van de bouwindustrie. Deze sector zal in 2050 in Nederland 100% circulair moeten zijn. Hoe kunnen wij hieraan bijdragen? Deze vraag staat centraal op de Waterbouwdag 2019 aan de hand van aansprekende voorbeeldprojecten die op dit moment plaatsvinden. Voorbeelden die laten zien dat er in de waterbouw in hoog tempo aandacht en ruimte komt voor circulair denken en manieren om bij te dragen aan het klimaatvraagstuk. Een superbelangrijk onderwerp. En fantastisch dat de sector dit zelf agendeert als urgent thema. Er ligt namelijk een enorme uitdaging voor de cultuurverandering en sociale innovaties die nodig zijn om echt grote stappen te maken.  

Het speelveld, het Nederlandse polderlandschap, kenmerkt zich door het betrekken van veel stakeholders om tot oplossingen te komen. Een setting die zeker kan leiden tot afgewogen plannen, maar ook tot vertraging en compromissen over hoe circulair denken en duurzaamheid op te nemen in projecten. Daarom is het noodzakelijk om ongeschreven regels en aannames aan de voorkant van een project te onderzoeken en bespreekbaar te maken. Doorvragen naar het ‘waarom doen we het eigenlijk zo?’ (niet één keer, maar wel drie keer) om zo de onderliggende patronen op tafel te krijgen en tot nieuwe aanpakken te komen.

Om radicale veranderingen op het gebied van circulariteit in de waterbouw te bewerkstelligen, is er samenwerking en wederzijds respect tussen generaties en tussen een diversiteit aan kennis en ervaring nodig. In de basis van ons poldermodel kunnen we deze samenwerking zeker tot stand brengen. Een goed voorbeeld hiervan is de Taskforce Deltatechnologie (TFDT): een divers en ervaren marktteam met uitvoerings- en advieskennis in de GWW. Het team werkt intensief samen met opdrachtgevers om de kennis van markt, overheid en kennisinstellingen maximaal en pre-concurrentieel te ontsluiten aan de voorkant van projecten. Inmiddels is ook de jonge generatie waterbouwers aangesloten, het Jong TFDT, en wordt er succesvol een brug geslagen tussen generaties.
Uit tal van praktijkvoorbeelden blijkt dat deze extra aandacht voor circulariteit en duurzaamheid aan de voorkant van projecten, tot successen leidt. En daar hebben we jullie talenten voor nodig. Dus ga de uitdaging aan!
.

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Neem onderstaand contact met ons op